Bản Cam Kết Làm Việc Sau Đào Tạo

Mẫu phiên bản cam kết sau đào tạo

Mẫu phiên bản khẳng định sau huấn luyện và giảng dạy là chủng loại bạn dạng cam đoan của cá thể bạn được đào tạo và huấn luyện gửi tặng ban giám hiệu bên trường, chống hành bao gồm nhân sự, phòng quản trị nhân sự về việc cam kết thực hiện các nhiệm vụ sau thời điểm được đi giảng dạy về. Mẫu nêu rõ thông tin lý định kỳ của bạn được tmê man gia đào tạo, những cam kết của bạn được đào tạo và huấn luyện..... Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm cụ thể và download về chủng loại bạn dạng cam kết sau đào tạo và huấn luyện trên đây.

Bạn đang xem: Bản cam kết làm việc sau đào tạo

Mẫu quyết định cử đi đào tạoMẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạoTờ knhị đề xuất xử lý chế độ khuyến mãi vào dạy dỗ đào tạoMẫu bạn dạng khẳng định sau đào tạo
Nội dung cơ bản của mẫu bạn dạng khẳng định sau đào tạo và huấn luyện nlỗi sau:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ----------------------------------

BẢN CAM KẾT SAU ĐÀO TẠO

Kính gửi:- Ban Giám hiệu;- Phòng Hành chủ yếu - Tổ chức;- Phòng Quản trị Nhân sự.
Tôi tên:........................................................................... sinc ngày:..........................Chức danh, chức vụ:…………………...........................................................................Đơn vị công tác:……………………………................….................................................Thời gian công tác: Từ…………………...........………………mang đến nayĐược cử tới trường sau đại học :- Chuyên ổn ngành:……………............................……………….........................................

Xem thêm: Cách Viết Bản Tự Nhận Xét Bản Thân Trong Sơ Yếu Lý Lịch Tự Khai


- Nơi đào tạo:………………...................................................………………...................- Thời gian đào tạo:……................……....(từ thời điểm năm.............đến năm............)- Kinh tổn phí đào tạo:…………………................................…….........................................Theo Quyết định số....................ngày.............. của ........................ về câu hỏi ................Tôi cam đoan thực hiện các nghĩa vụ của fan được Nhà trường cử đi đào tạo nhỏng sau:- Cam kết ship hàng tối thiểu vội 03 lần thời hạn huấn luyện và đào tạo trlàm việc lên theo Quyết định cử đi học và đóng góp cho việc cách tân và phát triển của Nhà trường bởi năng lực, tay nghề cùng kỹ năng đã được huấn luyện và đào tạo.- Thực hiện các bước theo sự phân công, điều rượu cồn của chỉ đạo Nhà trường, không xin chuyển đổi địa điểm, đơn vị công tác.Nếu ko tiến hành đúng những văn bản khẳng định trên, tôi đã trọn vẹn chịu trách rưới nhiệm cùng bồi thường theo thử khám phá của cơ sở về toàn bộ chi phí của quy trình học hành kể cả chi phí lương, lương tạo thêm, những khoản phụ cung cấp khác (trường hợp có) trong khoản thời gian đi học triệu tập cùng thời hạn không tồn tại làm việc tại đơn vị, Trường.............., ngày....tháng.....năm....XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNGTL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NGƯỜI CAM KẾT

Mẫu quyết định cử đi huấn luyện và đào tạo Mẫu quyết định cử cán bộ đi đào tạo và huấn luyện Mẫu tờ trình về bài toán cử cán cỗ đi giảng dạy Mẫu tờ trình cử đi huấn luyện và giảng dạy