Biên bản 3 bên

Mẫu biên phiên bản chuyển giao ba bên là văn bạn dạng được xác lập ghi chép lại toàn thể câu chữ buổi bàn giao, trong những số đó có sự tđê mê gia của cha bên trong tình dục nhằm triển khai mục tiêu một mực. Dưới đó là mẫu nhằm chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Biên bản 3 bên

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc———-


…………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN BÀN GIAO BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Sở hình thức dân sự 2015;

Căn uống cứ đọng Nội dung bàn giao về việc……………………………………ngày…/…./…..;

Hôm ni, ngày….. tháng….. năm ……,Cửa Hàng chúng tôi tất cả các bên sau:

BÊN BÀN GIAO ( BÊN A)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ ssống chính:………………………………………………..

Người thay mặt đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN NHẬN BÀN GIAO ( BÊN B)

Họ cùng tên:………………………………………….. Năm sinh:………………….

CMND/CCCD số:………………Ngày cấp:…../…./….. Nơi cấp:……………….

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………………

Chỗ làm việc hiện tại nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………….. ……………………………………………

BÊN CÓ LIÊN QUAN ( BÊN C)

Tên công ty:……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………… …………………………….

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Công Đoàn Quý I Năm 2017, Mẫu Biên Bản Cuộc Họp Công Đoàn

Trụ ssinh hoạt chính………………………………………………….…………………….

Người thay mặt theo quy định Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quy trình bàn bạc công ty chúng tôi đã đi đến thống tuyệt nhất những nội dung vào cuộc họp ngày …./…./….. trên địa điểm……………………như sau:

Bên A chấp nhận bàn giao gia tài …………. Cho bên B,

ên B bao gồm trách nát nhiệm nhận tài sản đúng thời gian vị trí nêu vào thích hợp đồng. Bên C có tương quan để mắt tới , thẩm định tài sản và có trách rưới nhiệm bảo vệ tính khả quan của buổi bàn giao…………………….

1.tin tức gia tài bàn giao:

– Tài sản

– Tài sản

-………………………………………………………………………………………

Nội dung bàn giao:

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

Giá trị gia sản bàn giao

 Tài sản …… có giá trị là:………….. VNĐ (Số tiền bằng chữ:………………….)

………………………………………………………………………………………

Mục đích áp dụng gia tài bàn giao

– Bên A chuyển giao tài sản……cho bên B với mục đích:………………………………

– Bên B dấn gia sản ……. nhằm mục tiêu ………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………

Hình thức tkhô hanh toán:

Bên B bao gồm nghĩa vụ thanh hao toán thù đây đủ đến bên A bởi hình thức tkhô giòn toán qua thông tin tài khoản ngân hàng.

tin tức tài khoản:

Chủ tài khoản nhận tiền:

Tại ngân hàng:

………………………………………………………………………………………

Quyền với nghĩa vụ của những bên

………………………………………………………………………………………

Ý con kiến của những bên

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Kết luận

………………………………………………………………………………………

Buổi chuyển nhượng bàn giao xong vào hồi….h, ngày…tháng…năm … Tại……………….…..

Các mặt cam kết triển khai nghiêm túc những nội dụng của Biên phiên bản và điều khoản của Hợp đồng vẫn xác lập giữa các mặt. Trong quy trình triển khai giả dụ tất cả sự việc tạo ra thì các mặt thuộc đàm đạo giải quyết và xử lý trên lòng tin hợp tác và ký kết cùng đảm bảo an toàn quyền lợi của các mặt.

Biên bản này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày ký kết và không còn hiệu lực thực thi hiện hành lúc những bên tiến hành vừa đủ nhiệm vụ trong Biên bản này.

Biên phiên bản này được lập thành 03 bạn dạng, từng bên giữ 01 bạn dạng có giá trị pháp lý hệt nhau.