Biên Bản Bàn Giao Đảng Phí

Mẫu 9-SHợp Đồng - Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao sổ list Đảng viên với làm hồ sơ Đảng viên

tuvanhuongnghiep.vn xin giới thiệu tới chúng ta Mẫu 9-SHợp Đồng - Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao sổ danh sách Đảng viên và hồ sơ Đảng viên được ban hành dĩ nhiên Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác làm việc đảng viên.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao đảng phí

Mời các bạn tham khảo văn bản chi tiết.
Mẫu 3-SHĐ: Giấy ra mắt sinch hoạt đảng ra ngoài nướcMẫu 2-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thờiMẫu 1-SHĐ: Giấy reviews sinch hoạt Đảng

Nội dung của Biên bạn dạng chuyển giao sổ danh sách Đảng viên với hồ sơ Đảng viên

ĐẢNG BỘ BÊN GIAO…………..……………………ĐẢNG BỘ BÊN NHẬN…………..…………………….ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM----------------……….., ngày ……. tháng …… năm ………..

Xem thêm: Hệ Thống Tài Khoản 515 Theo Quyết Định 48, Sơ Đồ Định Khoản Hạch Toán Tài Khoản 515


BIÊN BẢNchuyển nhượng bàn giao s danh sách đảng viên cùng hồ sơ đảng viên

Thực hiện nay Quyết định số......-QĐ/.......ngày ...... mon ...... năm.............. của ……………… về câu hỏi chuyển nhượng bàn giao tổ chức triển khai cùng đảng viên.- Đại diện Đảng ủy (Chi ủy)………….. mặt giao là đồng chí …………………..Chức vụ …………..- Đại diện Đảng ủy (Chi ủy)………….. bên dìm là bè bạn …………………..Chức vụ ………….Hai mặt sẽ tiến hành khám nghiệm, giao dìm sổ Danh sách đảng viên và làm hồ sơ đảng viên của Đảng bộ (Chi bộ) ………………………………. ví dụ nhỏng sau:1. Về sổ Danh sách đảng viên………… quyển của……….đảng cỗ (đưa ra bộ).2. Về hồ sơ đảng viên:- Tổng số hồ sơ của đảng viên vẫn sinh hoạt là …………….làm hồ sơ, còn thiếu………. hồ sơ (gồm list đảng viên và nguyên nhân thiếu thốn kèm theo).- Tổng số hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị là …………..làm hồ sơ, còn thiếu………… hồ sơ (gồm danh sách đảng viên và lý do thiếu thốn kèm theo).- Tổng số hồ sơ của đảng viên bị đưa thoát khỏi Đảng là ……………hồ sơ (cố nhiên sổ đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng).
- Tổng số làm hồ sơ của đảng viên vẫn từ è là ………….làm hồ sơ (cố nhiên sổ đảng viên vẫn từ trần).3. Những văn bản bao gồm liên quan tới sự việc bàn giao:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Biên phiên bản này được lập thành 3 bản, bên giao lưu 1 và mặt dấn lưu 2 bạn dạng.ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký, đóng góp lốt, ghi rõ chức vụ, bọn họ cùng tên)ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký, đóng góp lốt, ghi rõ chức vụ, chúng ta và tên)

Biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao sổ danh sách Đảng viên cùng hồ sơ Đảng viên


Mẫu 7-HSĐV: Sổ danh sách Đảng viên Mẫu sổ list Đảng viên mới nhất Mẫu 2-HHĐ: Quyết định Tặng Kèm huy hiệu Đảng Mẫu ra quyết định khuyến mãi ngay huy hiệu Đảng Mẫu 19-KNĐ: Giấy ra mắt fan vào Đảng Giấy ra mắt fan vào Đảng