Biên Bản Bàn Giao Đất Ở

CƠ QUAN ……­­­————— Số:……/BB……..

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao đất ở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc ­­­Hà Thành, ngày … mon … năm 20…

BIÊN BẢN

– Căn cứ vào Hợp đồng ……………….

Chúng tôi gồm:

Bên A: Bên bàn giao

– Ông (Bà) : …………………… Chức vụ:……………………

– Cơ quan/ tổ chức:………………………

Bên B: Bên nhấn bàn giao

– Ông (Bà) : …………………… Chức vụ:……………

– Số căn cước công dân:………………… cấp ngày …/…/… tại CA….

– Hộ khẩu hay trú: …………………

– Chỗ nghỉ ngơi hiện nay nay:……………………

Hôm nay, ngày …..tháng…..năm bên A tiến hành chuyển nhượng bàn giao Giấy ghi nhận quyền thực hiện khu đất, quyền download tài sản gắn sát cùng với đất số ……… đến bên B tại địa điểm……………. tin tức cụ thể về việc chuyển giao nhỏng sau:

1. Thông tin người tiêu dùng đất, nhà tải nhà ở với gia sản gắn liền cùng với khu đất trên Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất

Ông/bà: ………………. Năm sinh:……………………

Địa chỉ hay trú: …………………

2. Nội dung ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Số sổ:……………… Ngày cấp:…………….Cơ quan liêu cấp:…………

Chứng nhận quyền sử dụng thửa đất, nhà tại và tài sản nối sát với đất như sau:

Thửa đất:

a. Thửa đất số :…………………………….

c. Diện tích:………………m2 (Bằng chữ:……………….)

d. Hình thức áp dụng :………………………………………

đ. Mục đích sử dụng:………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Giấy Bán Cho Tặng Xe 2017, Mẫu Giấy Bán, Cho, Tặng Xe Mới Nhất

e. Thời hạn sử dụng:…………………………………………

Nhà ở: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Bên B tất cả quyền và nghĩa vụ đã nhận sổ đỏ bên A chuyển giao.

– Biên bản được lập thành 02 bạn dạng, những bạn dạng có mức giá trị pháp luật tương đồng, mỗi bên gồm trách nhiệm giữ lại một bản.

– Các mặt triển khai xác thực những nội dung bên trên cùng đi mang lại thống tốt nhất cùng ký kết chứng thực sau đây.

Bên bàn giao   (Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)Bên dìm bàn giao   (Ký với ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP. LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu bên trên là gia sản của shop Luật Ltoàn quốc, chỉ được áp dụng nhằm tìm hiểu thêm, vấn đề từ bỏ áp dụng trong đông đảo ngôi trường vừa lòng vẫn dẫn mang đến hậu quả không hề mong muốn.Để giành được lời khuim pháp luật bình yên độc nhất, vui tươi liên hệ Luật sư (Miễn mức giá 24/7) số: 1900.0191 nhằm gặp gỡ Luật sư, Chuyên ổn viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận support pháp luật