Biên Bản Bàn Giao Quỹ Tiền Mặt Excel

Mời độc giả tìm hiểu thêm và cài tệp tin Mẫu biên bản bàn giao quỹ chi phí mặt là mẫu biên bản bàn giao chi phí khía cạnh gồm cam kết dấn thân mặt giao, mặt dìm và bạn có tác dụng bệnh trên phía trên.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt excel


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

-------***------

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm ni, ngày…..tháng….năm……… trên .......................Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (Call tắt là: BÊN A):

Ông/bà:..................................................…………………………………………..

Số chứng tỏ thư: .................. Ngày cấp: .......................Nơi cấp: .........................

Hộ khẩu hay trú: ................................................................................................

Chỗ sinh hoạt hiện tại tại:.........................................................................................................

BÊN NHẬN TIỀN (hotline tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):..............................................…………………………………………….

Số chứng tỏ thư: .................. Ngày cấp: .......................Nơi cấp: .........................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Xem thêm: Tìm Việc Làm Tại Khu Công Nghiệp Châu Sơn Hà Nam Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Khu Công Nghiệp Châu Sơn 2021

Chỗ làm việc hiện tại:......................................................................................................…

Căn cđọng vào biên bản thỏa thuận hợp tác về câu hỏi phân chia tài sản số:............. được lập ngày…..tháng…..năm……… tại .......... Ông/Bà: ..................................……………..

Đã tiến hành chuyển nhượng bàn giao tổng cộng chi phí là: .............VNĐ (viết bằng chữ:..........).

Kể trường đoản cú Khi Bên A chuyển giao rất đầy đủ số chi phí mang lại Bên B, Bên A gồm toàn quyền tải số gia tài được qui định trong biên bản thỏa thuận hợp tác phân chia gia tài. Bên B cam kết không năng khiếu kiện, kiếu nài với tạo thành phần đông ĐK pháp luật dễ dàng nhằm Bên A thực hiện ĐK thủ tục gửi quyền thiết lập theo pháp luật của quy định.


Giấy biên nhận ra lập thành 02 (hai) bạn dạng có mức giá trị pháp luật giống hệt, mỗi mặt giữ lại 01 (một) bạn dạng. Hai mặt khẳng định sở hữu và cung cấp theo như đúng văn bản đang nêu bên trên. Nếu mặt nào vi phạm đã hoàn toàn Chịu trách nhiệm trước lao lý.

…….., ngày………tháng……….năm ……

BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN

(Ký với nghi rõ họ tên) (Ký cùng nghi rõ chúng ta tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP. VÀ CHUYỂN TIỀN

Hộ khẩu hay trú: ................................................................................................

Chỗ sống hiện nay tại:......................................................................................................…

Xác nhấn câu hỏi phía hai bên hoàn toàn trường đoản cú nguyện thỏa thuận với đang chuyển nhượng bàn giao khá đầy đủ số tiền:............................... (Viết bởi chữ: ................................ ) theo thỏa thuận .