BIÊN BẢN CHIA CỔ PHẦN

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦUXem NgayDỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ 500.000 VNĐXem Ngay

Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông cửa hàng cổ phần và phân chia lợi tức đầu tư cho các thành viên vào hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN…

-----------------

Số: 19 - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ....mon ... năm ....

Bạn đang xem: Biên bản chia cổ phần

BIÊN BẢN HỌPhường. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ...................

( V/v: ………………...)

Hôm nay, ngày............................. , tại trụ sở: CÔNG TY CPhường.........................................................

Địa chỉ trụ ssinh sống công ty:........................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................................

Shop chúng tôi Cổ phần................................................ tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông..................................................................

Thời gian tiến hành buổi họp bước đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Văn uống Thắng

Tlỗi ký kết cuộc họp: Ông Nguyễn Minc Trường

Thành phần tham dự buổi họp rứa thể:

1. Ông Nguyễn Văn uống A – Cổ đông gây dựng (Nắm duy trì ………… cổ phần chiếm ……… tổng kinh phí điều lệ, tương ứng với ……………… số CP tham gia gồm quyền biểu quyết)

2. Ông Nguyễn Văn uống B – Cổ đông tạo nên (Nắm giữ lại ………… CP chỉ chiếm ……… tổng ngân sách điều lệ, khớp ứng cùng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ lại ………… cổ phần chiếm ……… tổng ngân sách điều lệ, khớp ứng với ……………… số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết)

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ lại ………… CP chiếm phần ……… tổng kinh phí điều lệ, tương ứng với ……………… số CP tham dự gồm quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố tác dụng khám nghiệm tư bí quyết đại biểu:

+ Số người đóng cổ phần gồm mặt:.....................................................

Xem thêm: 152 Tập Đoàn Vingroup Việc Làm Tại Vingroup, Vingroup Tuyển Dụng 2021

+ Số cổ đông vắng vẻ mặt:.................................................

+ Số cổ đông được uỷ quyền:.......................................

Theo phương tiện tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đầy đủ ĐK triển khai theo luật của luật pháp.

Nội dung của cuộc họp:............................................................

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với câu chữ cụ thể như sau:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

II Thảo luận.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản lí trị biểu quyết tuyệt nhất trí về câu chữ rõ ràng của dự thảo Quyết định

Tán thành: 100% người đóng cổ phần dự họp ưng ý tương tự 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý loài kiến khác: không

Biên bạn dạng này được gọi lại tại Đại hội với được toàn bộ Hội đồng nhất trí trải qua.

Cuộc họp hoàn thành lúc 11 giờ cùng trong ngày.

CHỦ TOẠ

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ


quý khách hàng bao gồm vướng mắc gì mong mỏi được câu trả lời hãy còn lại chủ kiến ( Họ tên, Số điện thoại thông minh hoặc Thư điện tử, câu hỏi) của mình bên dưới dưới phần phản hồi Shop chúng tôi sẽ giải đáp cho chính mình !