BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp là một loại văn bản ko thể thiếu trong bất kì cuộc họp, hội nghị làm sao. Vậy một mẫu biên bản cuộc họp cần theo đúng những tiêu chuẩn làm sao với phương pháp viết biên bản cuộc họp chuẩn ra sao?


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Download một số mẫu biên bản các cuộc họp khácNhững yêu thương cầu cần biết Khi viết biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp được hiểu là những loại văn bản quan lại trọng sử dụng để ghi lại những vấn đề diễn ra vào một cuộc họp, hội nghị. Những vấn đề được ghi vào biên bản họp thường là nội dung tiến trình cuộc họp, những quyết định cuối cùng của cuộc họp đó. Người chịu trách rưới nhiệm viết biên bản cuộc họp thường sẽ là những thư ký văn phòng.

Bạn đang xem: Biên bản cuộc họp

*
cuộc họp

Có thể nói trong số cuộc họp thì biên bản là một thứ không thể thiếu được. Không chỉ bao gồm tác dụng ghi lại những điều diễn ra bên cạnh đó như một bằng chứng để sử dụng Khi xảy ra bất kì những điều bất ngờ.

Vai trò của biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp thường ghi lại những nội dung đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong một hội nghị, cuộc họp như thế nào đó. Loại biên bản này được xem như là một dạng văn bản, tài liệu dù không tồn tại quyền lực pháp luật nhưng cũng có thể dùng để chứng minch những sự việc đã xảy ra.

Tất cả những diễn biến xảy ra vào một cuộc họp đều được ghi lại ví dụ, nhất là những quyết định, ý kiến gồm tương quan đến nội dung cuộc thảo luận. Đồng thời văn bản cuộc họp như một lời cam kết thực hiện những sắp xếp nội dung, nhiệm vụ được đưa ra vào cuộc họp Lúc học đã kí vào biên bản này. Bên cạnh đó loại tài liệu này còn làm những người bao gồm liên quan Lúc cần bao gồm thể kiểm tra lại tính đúng mực của công việc.

Một số mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh có thể dùng đến mọi công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) __________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________
Số: /BB- ….. (3)…..

BIÊN BẢN

…………………………….(4)……………………………

_______________

Thời gian bắt đầu……………………………………….

Địa điểm……………………………………………………

Thành phần tham mê dự…………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):……………………………………….. …………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):………………………. …………………………………………………………..

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. mon ….. năm ……./.

THƯ KÝ (Chữ ký) Họ cùng thương hiệu CHỦ TỌA (Chữ ký kết, dấu (nếu có)) (5) Họ và thương hiệu
Nơi nhận: – ……….; – Lưu: VT, hồ sơ.

Ghi chú:

Tên cơ quan lại, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo. (5) Ghi chức vụ thiết yếu quyền (nếu cần).

Tải mẫu biên bản 1 TẠI ĐÂY

TÊN CÔNG TY

Số:……./BB-…..

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

………., ngày …. mon … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………………………… …)

Hôm nay, vào tầm khoảng …h… ngày …mon … năm …. tại văn phòng chúng tôi ……………… diễn ra cuộc họp với những nội dung sau:

I/ Thành phần tsay mê dự gồm:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Hệ Thống Biểu Và Thông Tư 200

III/ Kết luận cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc vào mức …h…. ngày … mon … năm …

Thư ký kết cuộc họp

.

Chủ trì cuộc họp

.

Tải mẫu biên bản 2 TẠI ĐÂY

CÔNG TY …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /BB –

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

——— ***** ——–

BIÊN BẢN HỌPhường. CÔNG TY ……………

(V/v …………. )

Hôm ni, vào tầm khoảng …..giờ, ngày ……….. tại Công ty………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kết marketing số:……………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng cam kết kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư: ……….. Cấp ngày:………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….

công ty chúng tôi tiến hành họp:……………………………………………………………………….

Nội dung, chương trình họp:………………………………………………………

Thành phần tsi dự:………………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ………………………………….. Thư ký:……………………………………….

Diễn biến cuộc họp:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Các quyết định được thông qua:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biểu quyết (nếu có):

Số phiếu tán thành: …………………………% số phiếu Số phiếu ko tán thành:…………………phiếu

Cuộc họp kết thúc cơ hội ………….h cùng trong ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp trải qua với thuộc ký vào biên bản.

Biên bản được những thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Chữ ký kết của những thành viên

Tải mẫu biên bản 3 TẠI ĐÂY

Download một số mẫu biên bản những cuộc họp khác

Bên cạnh những cuộc họp bàn bạc với triển khai những kế hoạch công việc chủ yếu thì các chủ thể còn tồn tại những cuộc họp không giống như: họp bỏ ra bộ, họp giao ban, họp công đoàn. Và tất nhiên mỗi cuộc họp đó cũng đều cần đến những biên bản sau khi kết thúc. Vậy những mẫu biên bản cho những cuộc họp đó sẽ ra sao?

Mẫu biên bản họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc ————–

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tsay đắm dự