BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Căn cđọng vào kết quả kiểm kê gia sản, cũng tương tự quá trình theo dõi, thực hiện gia tài thắt chặt và cố định trên doanh nghiệp lớn, phần tử có tài năng sản thắt chặt và cố định cần tkhô giòn lý phải tạo đơn kiến nghị nhằm trình lãnh đạo chủ thể phê duyệt

Bạn đang xem: Biên bản đề nghị thanh lý tài sản cố định

*
*
*
*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi:


 

Phòng (Bộ phận)................................ được giao thống trị một số trong những TSCĐ nhằm Giao hàng mang lại ........................................................... Hiện nay, một trong những TSCĐ vẫn....................................................... (đơn vị chức năng ghi rõ chứng trạng hiện tại của TSCĐ nhỏng gia sản đã mất thời hạn sử dụng hoặc rơi ra béo chẳng thể thay thế sửa chữa, khắc chế được hoặc không thể tương xứng cùng với từng trải sản xuất, sale của người tiêu dùng nữa).

Vì vậy, đề xuất Ban Giám Đốc, Phòng ................................ chất nhận được tkhô hanh lý một số trong những gia tài cố định và thắt chặt như sau:

 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

STT

Tên, điểm sáng, ký hiệu TSCĐ

ĐVT

Số lượng

Số hiệu TSCĐ

Năm

sản xuất

Năm

sử dụng

Nguim giá chỉ (đồng)

Giá trị còn lại (đồng)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 


Xem thêm: Cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Theo Quyết Định 62 Được Dùng Thẻ Bhyt Mã Nào?

Xin trân trọng cảm ơn./.

…, ngày ........... .mon........... năm.......

Ban Giám đốc phê duyệt

Sở phận quản lý, sử dụng gia sản ráng định

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)


*
Tải biểu mẫu

Biểu mẫu mã này do tuvanhuongnghiep.vn biên soạn, vui tươi Đăng nhập nhằm cài đặt biểu mẫu mã.


Thủ tục pháp luật sử dụng biểu mẫu này
Biểu chủng loại tương quan

*
Pháp lao lý trong khoảng tay!