Biên Bản Họp Công Đoàn Công Nhận Đảng Viên Chính Thức

Biên bạn dạng họp công đoàn bộ phận đề xuất công nhận đảng viên thiết yếu thức

Biên phiên bản họp công đoàn thành phần kiến nghị thừa nhận đảng viên phê chuẩn giới thiệu số đông ý kiến của công đoàn thành phần về đảng viên dự bị, từ bỏ kia giới thiệu chủ ý phê cẩn thận cỗ vũ chứng thực đảng viên dự bị làm đảng viên ưng thuận. Mời các bạn tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Biên bản họp công đoàn công nhận đảng viên chính thức

Mẫu phiên bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bịBản thừa nhận xét Đảng viên dự bịBiên bạn dạng họp đưa ra đoàn đề xuất thừa nhận đảng viên chính thứcBiên phiên bản họp tổ công đoàn đề xuất thừa nhận đảng viên bao gồm thứcBiên bản họp ban chấp hành liên bỏ ra đoàn ý kiến đề nghị công nhận đảng viên bao gồm thức

Mời các bạn xem thêm phiên bản text Biên phiên bản họp công đoàn đề xuất thừa nhận đảng viên bao gồm thức

CÔNG ĐOÀN ...........................................CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN: .........................

Xem thêm: Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Cấp Xã

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTP Hà Nội, ngày .... mon .... năm 20.......

BIÊN BẢN HỌPhường CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬNĐề nghị công nhận đảng viên bao gồm thức

Cnạp năng lượng cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;Ngày ......... mon ........ năm ........, Công đoàn phần tử ................................. vẫn họp để xét, kiến nghị thừa nhận đảng viên dự bị .............................................. biến hóa đảng viên chấp nhận.Thành phần tmê mẩn dự: Đoàn viên công đoànTổng số .......... công đoàn viênCó mặt: .......................... công đoàn viênVắng mặt .......... công đoàn viênLý do: ........................................................................................................................
Chủ trì hội nghị: bạn bè ........................................, dùng cho .................................Tlỗi ký hội nghị: bạn bè .........................................................................................Sau lúc nghe đến báo cáo với đàm đạo, công đoàn phần tử có những chủ ý góp phần nhỏng sau (ghi rõ ý kiến của từng người)Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh đảng viên, ý kiến đề xuất bỏ ra cỗ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bịbiến đảng viên xác định, với sự đống ý của ....... công đoàn viên (đạt ......%) so với tổng số; số ko tán thành ........ công sum vầy, với lý do ......................................................................Chủ trìTlỗi ký

*
Biên bạn dạng họp chi đoàn đề xuất công nhận đảng viên bằng lòng Mẫu họp đưa ra đoàn công nhận đảng viên bằng lòng Biên bạn dạng họp tổ công đoàn kiến nghị công nhận đảng viên chấp nhận Mẫu 12E - KNĐ Biên phiên bản họp ban chấp hành liên đưa ra đoàn đề nghị thừa nhận đảng viên xác định Mẫu 12B - KNĐ