BIÊN BẢN HỌP DÂN

Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------------BIÊN BẢN HỌPhường DÂN Về việc thực hiện đầu tư thiết kế KCH kênh mương thủy lợi loại III Hôm ni, UBND và Ban Quản lý làng tổ chức triển khai họp bàn Việc triển khai đầu tư chi tiêu thành lập KCH kênh mương một số loại III của làng. I. Thành phần dự họp: 1. Đại diện UBND làng mạc, Ban cai quản xã, Ban Giám sát cộng đồng buôn bản, các hội, đoàn thể xã: - Ông (bà): ...


Bạn đang xem: Biên bản họp dân

*

Xem thêm: Bảo Hiểm Thất Nghiệp Làm Việc Từ Mấy Giờ Làm Việc Bảo Hiểm Thất Nghiệp Quận 9

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN HỌP DÂN Về bài toán tiến hành đầu tư thiết kế KCH kênh mương tbỏ lợi một số loại III
Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc ------------------------ BIÊN BẢN HỌPhường DÂN Về câu hỏi thực hiện đầu tư chi tiêu desgin KCH kênh mương tbỏ lợi loại IIIHôm ni, vào mức .........giờ .......phút ít, ngày ...... mon ...... năm 201..., tại.................................................buôn bản........................; UBND và Ban Quản lý làng mạc tổ chức họp bàn việctiến hành chi tiêu xây đắp KCH kênh mương các loại III của buôn bản.I. Thành phần dự họp:1. Đại diện Ủy Ban Nhân Dân thôn, Ban cai quản xóm, Ban Gisát hại cộng đồng làng mạc, những hội, đoàn thể xã:- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................2. Thôn trưởng, Tổ, nhóm trưởng trong vùng hưởng lợi dự án:- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................3. Đại diện nhân dân vào vùng thụ hưởng dự án:- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................- Ông (bà): ................................................... Chức vụ: .....................................4. Chủ trì cuộc họp (Ông, bà): .................................. Chức vụ:.........................5. Thỏng ký cuộc họp (Ông, bà): ..................................Chức vụ:..........................II. Nội dung cuộc họp:Đại năng lượng điện UBND với Ban thống trị buôn bản phổ cập các cơ chế về việc thực hiện kiên cố hóa kênhmương tbỏ lợi nhiều loại III bên trên địa phận xã; nêu trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân cùng thôn trongViệc thống trị, tổ chức triển khai triển khai đầu tư desgin dự án công trình để các đại biểu với đại diện nhân dândự họp tmê man gia góp ý. Cuộc họp vẫn bàn bạc với đi cho thống độc nhất vô nhị những văn bản sau:1. Tên con đường kênh bền vững hóa: ..................................... , bao gồm hạng mục KH đầu tư năm: ..............trực thuộc Đề án KCH kênh mương tdiệt lợi tiến độ 2012-2015.2. Địa điểm xây dựng: Tổ (team, thôn)......................, ở trong làng mạc...........................3. Chiều nhiều năm bền vững và kiên cố hóa:............. mét bằng bê tông (hoặc đá xây) .................4. Diện tích tưới (hoặc tiêu) trước cùng sau bền vững và kiên cố hóa: ............ha/............ ha.5. Cấp nước sinc hoạt: .................người/.................hộ.6. Khái toán thù vốn đầu tư chi tiêu với nguồn chi phí đầu tư:- Tổng kinh phí dự toán được duyệt: …................triệu đồng- Nguồn vốn đầu tư:+ giá thành TW, tỉnh hỗ trợ: ........................... triệu đồng, tỷ lệ: ............ %+ giá thành thị trấn hỗ trợ: ............................. triệu đồng, tỷ lệ: ............ %+ túi tiền làng đóng góp: ........................... triệu đ, tỷ lệ: ............ %+ Vốn góp sức của nhân dân: ..................... triệu đ, tỷ lệ: ............. %7. Phương thức góp phần của nhân dân: Sẽ được khẳng định rõ ràng vào quy trình thiết kế xâydựng.8. Các ý kiến khác:III. Kết luận:1. Thống độc nhất kêu gọi vốn từ những mối cung cấp góp phần của buôn bản, nhân dân cùng với nguồn chi phí hỗ trợNgân sách chi tiêu tỉnh giấc và thị trấn nhằm tiến hành đầu tư chi tiêu tạo ra kiên cố tuyến đường kênh........................................... nhằm mục tiêu phát huy công dụng tưới (hoặc tiêu) cho diện tích S: ...........ha lúa,..........ha mía (màu) của dân chúng.2. UBND xã có trách rưới nhiệm lãnh đạo Ban thống trị xã công ty trì pân hận phù hợp với những tổ chức triển khai, đoàn thể,những tổ (đội, thôn) thực hiện huy động các nguồn lực cùng cai quản tiến hành đầu tư chi tiêu thiết kế côngtrình theo đúng hình thức của UBND tỉnh giấc, huyện.Cuộc họp xong xuôi vào tầm khoảng ......... giờ ......... phút ít cùng ngày, Biên phiên bản này đã có đọc cho vớ cảnhững member dự họp thuộc nghe, thống tuyệt nhất trải qua với được lập thành 07 bạn dạng có mức giá trị nhưnhau; thay mặt đại diện nhân dân 01 bạn dạng, Ủy Ban Nhân Dân thôn 01 bạn dạng, Ban làm chủ làng mạc 01 bạn dạng, Ủy Ban Nhân Dân cùng những phòngban của thị trấn 03 bạn dạng, giữ làm hồ sơ kiến tạo công trình (là tư liệu bắt buộc) 01 bạn dạng./. ĐD Ủy Ban Nhân Dân XÃ ĐD CÁC HỘI, ĐOÀN THỂ, BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG XÃ (cam kết thương hiệu, đóng góp dấu) (ký tên) TỔ (ĐỘI, THÔN) ĐẠI DIỆN NHÂN DÂN TRƯỞNG (cam kết tên) (ký kết tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP THƯ KÝ (cam kết tên) (cam kết tên)