Biên Bản Họp Hội Đồng Thành Viên Song Ngữ

The Chairperson of the Members"Council of <…………> Limited Company kindly notify và invite:

Ông/Bà:.........................................................................................................................................................................................

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thành viên song ngữ

Mr/Ms:............................................................................................................................................................................................

Số điện thoại:................................................................................................................................................................................

Phone number:.............................................................................................................................................................................

Nơi ĐK hộ khẩu thường xuyên trú:.................................................................................................................................................

Permanent Residential Address:..................................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ đang thông báo với công ty:......................................................................................................................................

Current Residential Address:.........................................................................................................................................................

Xem thêm: Mẫu Giấy Tờ Mua Bán Nhà Đất Viết Tay Thông Dụng Hiện Nay, Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Viết Tay

Tsi mê gia buổi họp Hội đồng thành viên của doanh nghiệp cùng với chi tiết ví dụ nlỗi sau:

Participating in the meeting of the Members"Council with the following contents:

Thời gian : ……… giờ đồng hồ, ngày …… tháng …… năm ……

Time:………….., dated……………………………………

Địa điểm:.......................................................................................................................................................................................

Venue:...........................................................................................................................................................................................

Cmùi hương trình, các vụ việc bàn thảo với đưa ra quyết định trên cuộc họp

Meeting agenda and issues discussed và decided in the meeting

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nội dung/Content

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Tài liệu gửi kèm:

Attached documents:

-

-

Nơi nhận/Recipient:

- Nlỗi trên/ As above sầu ;

- Lưu VP/ Save ;

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

ON BEHALF OF THE MEMBERS" COUNCIL

Chủ tịch

The Chairperson

(Kí và ghi rõ chúng ta tên)

Signature, seal & full name


Đây là văn uống bản biểu mẫu mã vị Cửa Hàng chúng tôi trường đoản cú soạn thảo, giả dụ Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ phấn kích liên lạc với Shop chúng tôi sẽ được nâng cấp thông tin tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Đây là vnạp năng lượng bản biểu mẫu mã vì shop từ bỏ soạn thảo, ví như Anh/Chị hy vọng áp dụng các dịch vụ vui vẻ liên lạc cùng với công ty chúng tôi sẽ được upgrade thông tin tài khoản VIPhường. Xin cám ơn.