BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐẠI HỌC

tuvanhuongnghiep.vn xin ra mắt đến bạn đọc mẫu biên phiên bản họp lớp. Biên phiên bản họp lớp được sử dụng để ghi lại rất nhiều câu chữ họp, bàn thảo thân cô giáo chủ nhiệm cùng prúc huynh. Trong biên bản họp lớp chúng ta cần phải có các văn bản cần có rất nhiều nội dung nhỏng thời hạn, địa điểm, thành phần tham dự, nhận xét mặt mạnh khỏe, khía cạnh yếu của học sinh, phương thơm hướng hoạt động..

Bạn đang xem: Biên bản họp lớp đại học

..Mời độc giả xem thêm với cài đặt biên bạn dạng họp lớp tại đây:Trường ......................Lớp: ...................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc-------o0o-------
BIÊN BẢN HỌP. LỚP1. Thời gian, vị trí họp- Thời gian: ...... tiếng..................., ngày.....mon....năm.....
- Địa điểm:.....................................................................................................2. Thành phần tđê mê dự:- Cô giáo:.......................................................................................................- ...................................................................................................................- ...................................................................................................................

Xem thêm: Quyết Định Thi Hành An Chung Cư Green Town Bình Tân Vẫn Rao Bán Căn Hộ

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp- Chủ tọa:.......................................................................................................- Thư ký:.......................................................................................................4. Nội dung cuộc họp.- ...................................................................................................................- ...................................................................................................................
- ...................................................................................................................- ...................................................................................................................5. Diễn đổi mới cuộc họp- ...................................................................................................................- ...................................................................................................................- ...................................................................................................................- ...................................................................................................................Cuộc họp ngừng vào tầm khoảng .. ....... tiếng cùng ngày.Thư kí(Ký cùng ghi rõ họ tên)Chủ tọa(Ký và ghi rõ bọn họ tên)