BIÊN BẢN HỌP TRẠM Y TẾ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

Bạn đang xem: Biên bản họp trạm y tế


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… g)Phòng kháng HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, đái mặt đường, tăngáp suất máu, ung thư;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… h)Các trách nhiệm không giống đang xúc tiến trong tháng:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Tuyển Tập Các Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình Mới Nhất 2021!


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuộc họp ngừng vào lúcgiờ đồng hồ phút cùng trong ngày./.
THƯ KÝ TRẠM TRƯỞNG
Tags# BaoCao
*

About Trạm Y Tế Xuân LongSoratemplates is a blogger resources site is a provider of high chất lượng blogger template with premium looking layout & robust thiết kế. The main mission of templatesyard is to provide the best quality blogger templates.