BIÊN BẢN KIỂM TRA LẠI

Mẫu biên phiên bản xét để mắt tới học sinh lên lớp cuối năm

Mẫu biên phiên bản xét ưng chuẩn học sinh lên lớp thời điểm cuối năm là mẫu mã biên bản được lập ra nhằm ghi chép lại nội dung buổi họp xét xem xét học sinh lên lớp cuối năm. Mẫu biên bạn dạng nêu rõ công bố thời gian với vị trí buổi họp, yếu tắc ttê mê gia, văn bản xét chăm chú...

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra lại

Mời bạn đọc thuộc tìm hiểu thêm cụ thể với cài về mẫu mã biên phiên bản xét trông nom học sinh lên lớp thời điểm cuối năm tại đây.
Mẫu biên phiên bản xét học sinh xong xuôi chương trình đái họcMẫu biên bản đánh giá giờ dạyMẫu biên phiên bản dạy học tập theo chủ đề
Mẫu biên bạn dạng xét phê chuẩn học viên lên lớp cuối năm
Nội dung cơ bản của mẫu biên bạn dạng xét chăm nom học sinh lên lớp thời điểm cuối năm nlỗi sau:PHÒNG GD&ĐT ................TRƯỜNG .....................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------Số: ....................

BIÊN BẢN

XÉT DUYỆT HỌC SINH LÊN LỚPhường. NĂM HỌC ......................

Thời gian bắt đầu: .......................................................................................................Địa điểm: .....................................................................................................................Thành phần tham mê dự: .................................................................................................Giáo viên nhà nhiệm trường đoản cú lớp ...... đến lớp ........Khối hận trưởng kăn năn .........................................................................................................Trưởng ban Tkhô hanh tra dân chúng.

Xem thêm: Lịch Làm Việc Sở Tài Chính Tỉnh Bình Phước 20 Năm Xây Dựng Và Phát Triển


Chủ trì: .........................................................................................................................Thư ký: ........................................................................................................................Nội dung: Xét để mắt học viên lên lớp theo biện pháp của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất năm học tập ............................Khối hận ........:Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; đánh giá lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; bình chọn lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; soát sổ lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; chất vấn lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; soát sổ lại: ..................TSHS cả khối: ........... Lên lớp: .........., tỷ lệ: ........... %; bình chọn lại: ....., tỷ lệ: ....Kân hận ........:Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; kiểm tra lại: ..................
Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; khám nghiệm lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; bình chọn lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; kiểm tra lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; soát sổ lại: ..................TSHS cả khối: ........... Lên lớp: .........., tỷ lệ: ........... %; soát sổ lại: ....., tỷ lệ: ....Khối hận ........:Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; chất vấn lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; chất vấn lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; đánh giá lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; khám nghiệm lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; khám nghiệm lại: ..................TSHS cả khối: ........... Lên lớp: .........., tỷ lệ: ........... %; khám nghiệm lại: ....., tỷ lệ: ....Kăn năn ........:Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; khám nghiệm lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; chất vấn lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; chất vấn lại: ..................
Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; bình chọn lại: ..................Lớp ..............: TSHS: ..........., lên lớp: ..........., tỷ lệ: ...........; kiểm soát lại: ..................TSHS cả khối: ........... Lên lớp: .........., tỷ lệ: ........... %; kiểm soát lại: ....., tỷ lệ: ....(Có danh sách học sinh lên lớp cùng kiểm tra lại tự lớp .... đi học .... đính kèm)Biên phiên bản xong vào …….giờ ….., ngày …. mon …. năm ......../.THƯ KÝCHỦ TỌAGVCNKHỐI TRƯỞNGTB THANH TRA
Nơi nhận:- Lưu VT, làm hồ sơ.
*
Mẫu biên bản sinc hoạt trình độ chuyên môn Biên bạn dạng sinc hoạt trình độ Biên bản sinch hoạt lớp Cách viết biên phiên bản sinch hoạt lớp Mẫu biên bạn dạng xét học viên xong xuôi lịch trình đái học tập Biên bản xét học viên dứt chương trình tiểu học tập