Biên bản sinh hoạt quân nhân vi phạm

Mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm, mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm mới nhất. Các biểu mẫu nhắc nhở vi phạm đối với người lao động trước khi kỷ luật/sa thải.


Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm, mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Văn hóa tại nơi làm việc là một trong những thành tố quan trọng để xây dựng một tập thể kỷ luật và làm việc hiệu quả. Xây dựng nội quy công ty là một chuẩn mực cơ bản cho mỗi nhân viên thực hiện. Đó vừa là một biện pháp ngăn ngừa cũng là căn cứ để tiến hành xử lý những hành vi vi phạm. Khi xử lý những hành vi vi phạm, người sử dụng lao động phải căn cứ vào nội quy công ty, thỏa ước lao động hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã được thỏa thuận giữa các bên.

Bạn đang xem: Biên bản sinh hoạt quân nhân vi phạm

Khi nhân viên xảy ra vi phạm, đặc biệt là những lỗi nghiêm trọng hoặc đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không rút kinh nghiệm thì ban quản lý sẽ lập biên bản xử lý. Tùy vào vụ việc mà người vi phạm thực hiện mà hình thức xử lý cũng khác nhau. Đối với môi trường lao động thường là nhắc nhở và cảnh cáo. Việc lập biên bản là thủ tục bắt buộc khi xử lý kỷ luật, đảm bảo cho việc đối chứng nếu xảy ra các vấn đề phát sinh về sau. Một biên bản cần đảm bảo những nội dung nào sẽ được Luật Dương Gia giới thiệu sau đây.

1. Mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm: Biên bản nhắc nhở vi phạm

– Để được tư vấn, hướng dẫn viết mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …, ngày…tháng…năm…

MẪU BIÊN BẢN NHẮC NHỞ VI PHẠM

(Về việc vi phạm kỷ luật)

Hôm nay, vào lúc…giờ, ngày….tháng…năm tại …

Bên lập biên bản:

Tên người lập biên bản:…

– Đơn vị:…

– Chức vụ:…

Bên bị lập biên bản:

Tên người bị lập biên bản:…

– Đơn vị:…

– Chức vụ:…

Biên bản được lập với những nội dung sau:

Thời gian xảy ra vụ việc:… Địa điểm xảy ra vụ việc:… Nội dung vi phạm:… Thiệt hại (nếu có):… Tang vật thu được (nếu có):… Ý kiến bên bị lập biên bản:… Xác nhận của bên lập biên bản:…

Biên bản này được lập thành hai bản. Bên lập biên bản giữ một bản, bên bị lập biên bản lập biên bản giữ.

Người lập biên bản Người bị lập biên bản Người chứng kiến Ban lãnh đạo
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 2. Mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm

– Ấn vào liên kết sau để tả mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm: Biên bản cảnh cáo vi phạm

– Để được tư vấn, hướng dẫn viết mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN CẢNH CÁO VI PHẠM

(Về việc vi phạm kỷ luật)

Tên nhân viên vi phạm:…

Chức vụ:…

Phòng ban:…

Ngày xảy ra vi phạm:…

Địa điểm xảy ra vi phạm:…

Hình thức vi phạm:…

Thiệt hại xảy ra (nếu có):…

Tang vật thu được (nếu có):…

Cảnh cáo trước đó

Nhắc nhở Bằng văn bản Thời gian Người lập biên bản
Cảnh cáo lần 1
Cảnh cáo lần 2
Cảnh cáo lần 3

Người lập biên bản trình bày sự việc:…

Ý kiến của nhân viên vi phạm:

?- Đồng ý với trình bày của người lập biên bản

?- Không đồng ý với trình bày của người lập biên bản

Lý do không đồng ý:…

Hình thức xử phạt

 ??? Nhắc nhở ? Cảnh cáo ? Theo dõi ?Đình chỉ ? Sa thải ? Khác

Kết luận:….

Xem thêm: Rèn Luyện Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Của Công Dân Hiện Đại

Nhân viên bị cảnh cáo đã được nghe, xác nhận biên bản này và không có ý kiến gì thêm.

Người lập biên bản Người bị lập biên bản Người chứng kiến Ban lãnh đạo
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách lập biên bản nhắc nhở vi phạm

Thứ nhất, xác định chủ thể có quyền được phép lập biên bản. Đó có thể là quản lý cấp trên hoặc người được ủy quyền.

Thứ hai; đối với xử phạt do vi phạm kỉ luật thì lập văn bản phải bằng văn bản hành chính, không có việc xử lý người vi phạm chỉ bằng hình thức miệng;

Thứ ba; đảm bảo về mặt nội dung trình bày khách quan, đúng sự thật, không thêm hoặc bớt. Cần lắng nghe ý kiến của người vi phạm, những người có mặt vào lúc hành vi xảy ra;

Thứ ba; ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành lập biên bản;

Thứ tư; thông tin của người vi phạm kỷ luật: họ và tên, chức vụ, đơn vị làm việc;

Thứ năm, thiệt hại xảy ra phải ghi chính xác, cần ghi lại phần thiệt hại bằng hình ảnh nếu có thể;

Thứ sáu; nếu có chứng cứ cần bảo quản cẩn thận đưa về nơi có thẩm quyền để xem xét xử lý;

Thứ bảy; là kết luận của người có thẩm quyền về vụ việc;

Cuối cùng là chữ ký của các bên có liên quan: người lập biên bản, người vi phạm, người làm chứng, ban quản lý. Cần đóng dấu của công ty.

4. Dịch vụ pháp lý Dương Gia

– Tư vấn luật hành chính qua tổng đài 1900.6568 ;

– Tư vấn trực tuyến về công chức, viên chức và các hình thức kỷ luật;

– Tư vấn luật lao động về các hình thức người sử dụng lao động được phép áp dụng;

– Tư vấn, hướng dẫn viết mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm;

– Tư vấn, hướng dẫn viết mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm;

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng là bên người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý nào là hợp lý trong từng trường hợp cụ thể;

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng là người lao động, công chức, viên chức khi quyền, lợi ích của họ bị xâm phạm;

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tại văn phòng trong mọi trường hợp khi xảy ra tranh chấp liên quan để xử phạt hành chính.