BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

*

...nhiều loại rủi ro khủng hoảng pháp luật, vậy thời cơ làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu phù hợp đồng

Mẫu đúng theo đồng => BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC STại HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại Tải về Ấn vào chỗ này nhằm sinh sản hòa hợp đồng này


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC STại HỮU NHÀ NƯỚCVÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

- Căn cđọng Quyết định số ___/___ngày.......mon.......năm.......... của Chủ tịch Ủy ban dân chúng ................................ về bán nhà tại thuộc sở hữu Nhà nước với đưa quyền áp dụng khu đất nghỉ ngơi đối với căn nhà (căn hộ):

Số: đường:.................... Phường (buôn bản, thị trấn): quận (huyện):....................

- Căn uống cđọng vào Hợp đồng giao thương mua bán nhà ở thuộc sở hữu công ty nước cùng đưa quyền thực hiện khu đất làm việc số: ………………./HĐ.MBNƠ ngày.....mon.......năm.........của chúng tôi ………………………………………

- Căn uống cđọng biên lai thu lệ giá tiền trước bạ ngày .......................của Chi viên Thuế quận………………………

Hôm nay ngày.......mon..........năm ..............., tại shop thống trị bên ...........................................

Đại diện mặt bán là Ông (Bà):.........................................................................................................

Chức vụ:.........

Đại diện mặt mua là Ông (Bà):........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................................vị......................................................................

Xem thêm: Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Máy Xúc, Mẫu Hợp Đồng Thuê Máy Xúc

cung cấp ngày:....................... tháng…………………….năm………………………………………………………

Địa chỉ thường trú :...............đường...............................................................................................

phường (buôn bản, thị trấn):..........................quận (huyện)............

- Nay mặt bán cùng mặt tải nhà tại chấp nhận thanh hao lý đúng theo đồng giao thương nhà ở thuộc về Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất sinh sống nêu trên.

- Bên bán nhà tiến hành tiếp các thủ tục nhằm trình Chủ tịch Ủy ban quần chúng ................ cam kết Giấy ghi nhận quyền cài nhà tại cùng quyền sử dụng khu đất ngơi nghỉ cho bên mua căn hộ theo pháp luật.

- Bên bán nhà đất sẽ sở hữu thư mời mặt mua căn hộ cho nhấn Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất và quyền thiết lập nhà tại sau khi Giấy ghi nhận đã có Chủ tịch Ủy ban quần chúng................... ký.

- Đại diện mặt thiết lập với bên buôn bán nhà tại nhất trí với câu chữ của biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng này và chấp nhận cam kết tên vào biên bạn dạng.

- Biên bạn dạng này được lập thành ............bản: mặt cung cấp duy trì ...........bản, mặt download duy trì.......phiên bản,....phiên bản lưu làm hồ sơ.