BIÊN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH TIẾNG ANH

Dịch thuật HANU vinh dự được cung ứng chủng loại dịch thuật Hợp đồng góp vốn giờ đồng hồ Anh đến Quý khách. Mọi trải nghiệm cung cấp về hình thức dịch vụ dịch thuật hòa hợp đồng những ngôn từ như: Dịch thuật hòa hợp đồng giờ Anh, Dịch thuật hòa hợp đồng giờ Pháp, Dịch thuật vừa lòng đồng giờ Nga, Dịch thuật thích hợp đồng giờ Hàn, Dịch thuật vừa lòng đồng giờ Thái, Dịch thuật vừa lòng đồng giờ đồng hồ Trung, Dịch thuật đúng theo đồng giờ Nhật, Dịch thuật đúng theo đồng tiếng Lào, Dịch thuật hòa hợp đồng giờ đồng hồ Campuphân chia, Dịch thuật phù hợp đồng giờ đồng hồ Đức.. Quý khách hàng hãy tương tác với Các văn phòng dịch thuật công chứng bên trên cả nước của Cửa Hàng chúng tôi và để được cung ứng với tư vấn về hình thức dịch vụ dịch thuật hòa hợp đồng những nghành nghề dịch vụ một các hiệu quả, nhanh lẹ nhất.

Bạn đang xem: Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh tiếng anh

I. Bản nơi bắt đầu giờ đồng hồ Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

——-***——-

HỢP. ĐỒNG GÓP VỐN

Tại số … , phường …., quận Hoàn Kiếm, TP. thủ đô hà nội .

Chúng tôi bao gồm có:

Bên góp vốn (sau đây Điện thoại tư vấn là mặt A):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………..

Sinch ngày: …………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh quần chúng số:…………………..cấp ngày ………./………./………..trên …………………..

Hộ khẩu hay trú:………………………………………………………………………………………….

Bên dấn góp vốn (tiếp sau đây Điện thoại tư vấn là mặt B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………..

Sinc ngày: ……………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số:…………………..cấp cho ngày ………./………./………..trên ……………………………………..

Hộ khẩu hay trú:…………………………………………………………………………………………….

Các bên gật đầu tiến hành Việc góp vốn với các thoả thuận sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

Bên A góp vốn đến Bên B bởi chi phí mặt

Điều 2

GIÁ TRỊ GÓPhường VỐN

Bên A góp vốn là X.000USD (bằng văn bản : X.ngìn đô la mỹ )

Điều 3

THỜI HẠN GÓPhường VỐN

Thời hạn góp vốn theo phù hợp đồng mua bán bên số Tính từ lúc ngày ………./………./………..

Điều 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Theo HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ ngày …/…./năm 2016.

Xem thêm: Hãy Xem Cử Nhân Tiếng Nga Có Đang Học Tiếng Nga Có Dễ Xin Việc Không ?

Điều 5

VIỆC NỘPhường LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ giá tiền Công hội chứng Hợp đồng này vì chưng bên A chịu trách rưới nhiệm nộp.

Điều 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.. HỢP. ĐỒNG

Trong quá trình tiến hành hòa hợp đồng, nếu như tạo nên trỡ ràng chấp, các mặt cùng cả nhà thương lượng giải quyết trên hiệ tượng tôn kính quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; trong ngôi trường hòa hợp không xử lý được, thì 1 trong những phía 2 bên có quyền khởi kiện nhằm kinh nghiệm toà án bao gồm thẩm quyền xử lý theo lý lẽ của luật pháp.

Điều 7

QUY ỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Bên A:

a. Những đọc tin về nhân thân, gia sản sẽ ghi vào vừa lòng đồng này là đúng sự thật;

b. Tài sản gúp vốn không tồn tại tnhãi nhép chấp;

C. Việc giao phối hợp đồng này trọn vẹn trường đoản cú nguyện, không xẩy ra lừa dối hoặc ép buộc;

e. Thực hiện nay đúng cùng không hề thiếu toàn bộ những văn bản vẫn ghi trong Hợp đồng này.

g. Sau khi ký kết hợp đồng này giao đủ ti ền góp vốn cho bên B cùng với số tiền trên Điều 2

2. Bên B :

a. Những ban bố về nhân thân đang ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã để ý kỹ, hiểu ra về gia sản gúp vốn nêu trên ;

c. Tài sản gúp vốn không có trực rỡ chấp (tiền góp vốn cùng bên A là tiền đúng theo pháp);

d. Đã dấn đủ tiền bạc bên A với số tiền ghi tại Điều 2

e. Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn từ nguyện, không bị lừa dối hoặc xay buộc;

g. Thực hiện nay đúng và không hề thiếu tất cả những văn bản thoả thuận đang ghi trong Hợp đồng này;

h . Trong trường phù hợp HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ ngày …/…./2016 trên Điều 4 không được thực hiện hoặc diệt ngang thì mặt B đề xuất thanh khô toán thù chi phí mang đến bên A cùng mặt A được đem lại chi phí thẳng của mặt bán nhà theo HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MUA BÁN NHÀ ngày …/…./năm 2016 cơ mà không kỳ gồm bất kỳ ý kiến hay khiếu nài như thế nào.

Điều 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Các mặt đang làm rõ quyền, nhiệm vụ với công dụng hòa hợp pháp của mình, ý nghĩa sâu sắc cùng kết quả pháp lý của câu hỏi giao ước Hợp đồng này. Hai mặt gật đầu đồng ý tốt nhất trí cùng ký kết tên:

Hợp đồng bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký.

Bên A Bên B

Người làm chứng

*

II. Bản dịch giờ Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness——-***——-

CAPITAL CONTRIBUTION CONTRACT

At No … , … Street, Hoan Kiem District, Ha Noi City, we are:

The capital contributor (herein referred to as buổi tiệc ngọt A)

Mr.(Ms): ……………………………………………………………………………………………………

Born on: ……………………………………………………………………………………………………

ID Card No.:…………………..Issued on ………./………./………..by ……………………………..

Registered permanent residence:…………………………………………………………………………………….

The capital contribution receiver (herein referred to as buổi tiệc ngọt B)

Mr.(Ms): ………………………………………………………………………………………………………

Born on: ……………………………………………………………………………………………………….

ID Card No.:…………………..Issued on ………./………./………..by …………………………………

Registered permanent residence:………………………………………………………………………………………….

The parties have sầu agreed to lớn make capital contribution with the following agreements:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 1

CAPITAL CONTRIBUTION ASSTS

Party A has agreed to lớn make capital contribution khổng lồ Party B in cash

Article 2

VALUE OF CAPITAL CONTRIBUTION

Party A has agreed to lớn make capital contribution with an amount of X,000VND (X thousvà US dollar)

Article 3

THE TERM OF CAPITAL CONTRIBUTION

The term of capital contribution for house purchasing starts from………/……../……..

Article 4

THE PURPOSE OF CAPITAL CONTRIBUTION

As per the CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……/………/……

Article 5

THE NOTARIZATION FEE PAYMENT

The notarization fee for this contract shall be on the account of Party A

Article 6

METHOD FOR CONTRACT DISPUTE SETTLEMENT

If any dispute arises in the progress of contract execution, the parties shall mutually negotiate on the principle of respecting mutual benefits; should no agreement be reached by this way, then either các buổi tiệc nhỏ reserves the right khổng lồ make legal proceedings to request a competent court to lớn make judgment as per the regulations of the law.

Article 7

DUTIES AND RIGHTS OF PARTIES

1. Party A:

a. The information on the personnel, assets stated in ths contract is true & correct

b. The assets for capital contribution is subject to no dispute;

c. The signing of this contract is completely voluntary, not deceived or forced

e. Fully & properly carry out the agreements stated in this contract;

g. After signing this contract, make full amount of capital contribution stated in Article 2 to lớn Party B

2. Party B:

a. The information on the personnel stated in this contract is true & correct;

b. Has thoroughly considered, know about the assets for capital contribution;

c. The asmix for capital contribution is subject khổng lồ no dispute (the amount used by buổi tiệc nhỏ A as capital contribution has legal origin

d. Has fully received the amount stated in Article 1 from buổi tiệc nhỏ A

e. The signing of this contract is completely voluntary, not deceived or forced

g. Fully và properly carry out the agreements stated in this contract;

h. In case THE CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……../………/năm 2016 mentioned in Article 4 is not executed or is revoked, then Party B shall have sầu to lớn return the amount lớn tiệc ngọt A và buổi tiệc nhỏ A shall directly get the amount from the seller as per THE CONTRACT OF LAND USE RIGHT TRANSFERRING AND HOUSE PURCHASE dated ……../………/2016 without any claim or idea

Article 8

FINAL PROVISION

The parties have sầu their clearly understood and rights, duties & legal rights, the significance and legal consequence of this contract signing and have sầu agreed to sign in this contract