Biên bản xác nhận góp vốn

tuvanhuongnghiep.vn xin trình làng mẫu Biên bạn dạng họp đại hồi đồng người đóng cổ phần về vấn đề góp vốn Thành lập Shop chúng tôi CP được các thành viên vào hội đồng cổ đông độc nhất trí với thỏa thuận hợp tác góp vốn.

Bạn đang xem: Biên bản xác nhận góp vốn

BIÊN BẢN HỌPhường. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập và hoạt động Shop chúng tôi Cổ phần…)Hôm ni, ngày………mon .....năm …., hồi …. trên trụ ssinh hoạt ……. Chúng tôi gồm: Họ với Tên: Lê Văn uống ANgày sinh:..................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................Chổ sinh hoạt hiện tại tại: ...........................................................................................................................CMND số: .................................................................................................................................Số cổ phần được quyền biểu quyết: ......................................................................................... Họ và Tên: Hoàng Vnạp năng lượng BNgày sinh:..................................................................................................................................Hộ khẩu hay trú: ..................................................................................................................Chổ sống hiện tại tại: ...........................................................................................................................
CMND số: .................................................................................................................................Số CP được quyền biểu quyết: .........................................................................................Họ và Tên: Lê Vnạp năng lượng CNgày sinh:..................................................................................................................................Hộ khẩu thường xuyên trú: ..................................................................................................................Chổ ngơi nghỉ hiện nay tại: ...........................................................................................................................CMND số: .................................................................................................................................Số cổ phần được quyền biểu quyết: ......................................................................................... Họ cùng Tên: Nguyễn Thị DNgày sinh:..................................................................................................................................
Hộ khẩu thường xuyên trú: ..................................................................................................................Chổ sinh hoạt hiện tại: ...........................................................................................................................CMND số: .................................................................................................................................Số CP được quyền biểu quyết: ......................................................................................... Là các cổ đông CÔNG TY ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận hợp tác với đi mang đến đưa ra quyết định những vấn đề sau:I. GÓP.. VỐN THÀNH LẬPhường CÔNG TY ……………..1. Ông Lê Vnạp năng lượng A góp bằng chi phí mặt ………đồng, chỉ chiếm ………. tổng vốn điều lệ.2. Ông Hoàng Văn B góp bằng chi phí mặt ………đồng, chỉ chiếm ………. tổng ngân sách điều lệ.3. Ông Lê Văn uống C góp bởi tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.4. Bà Nguyễn Thị D góp bởi chi phí mặt ………đồng, chiếm phần ………. tổng vốn điều lệ.

Xem thêm: Download Mẫu Hợp Đồng Bot Có Điều Khoản Bảo Mật, Mẫu Hợp Đồng B

II. PHƯƠNG THỨC GÓP. VỐN: Các cổ đông cửa hàng cam đoan góp vốn trong 1 đợt:1. Ông Lê Văn uống A góp bởi chi phí mặt ………đồng, chỉ chiếm ………. tổng ngân sách điều lệ.
2. Ông Hoàng Văn uống B góp bằng tiền khía cạnh ………đồng, chỉ chiếm ………. tổng ngân sách điều lệ.3. Ông Lê Vnạp năng lượng C góp bằng chi phí khía cạnh ………đồng, chỉ chiếm ………. tổng kinh phí điều lệ.4. Bà Nguyễn Thị D góp bằng chi phí mặt ………đồng, chiếm phần ………. tổng vốn điều lệ.III. SỐ VÀ NGÀY CẤPhường GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:Sau Lúc góp đầy đủ vốn, các thành viên được tín đồ đại diện thay mặt theo lao lý của công ty cấp cho Giấy Chứng dìm góp vốn theo những văn bản sau:Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn uống ASố 01/GCN cấp cho ngày …./…./…..Giấy ghi nhận phần vốn góp của Ông Hoàng Vnạp năng lượng BSố 02/Gcông nhân cấp ngày ……/…./…..Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Vnạp năng lượng CSố 03/GCN cung cấp ngày ……/…./…..Giấy ghi nhận phần vốn góp của Bà Nguyễn Thị DSố 04/Gcông nhân cấp ngày ……/…/……..Các thành viên vẫn góp đầy đủ phần vốn của chính bản thân mình vào Vốn điều lệ cửa hàng, danh sách những người góp vốn đã có được lập vào Sổ đăng ký Cổ đông, với tất cả Thông báo lập Sổ ĐK Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kết kinh doanh – Sở Kế hoạch cùng Đầu tứ …………………..IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:Bầu Ông Hoàng Vnạp năng lượng B giữ lại chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Cửa Hàng chúng tôi …………..V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:Nhất trí cử Ông Hoàng Văn B là người Đại diện theo Pháp vẻ ngoài của doanh nghiệp cùng với chức danh là Giám Đốc.