Cách Ghi Biên Bản Đánh Giá Lại Tài Sản

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ tài thiết yếu phát hành Thông tứ 133/2016/TT-BTC lí giải Chế độ kế toán thù doanh nghiệp lớn nhỏ dại cùng vừa về chế độ ghi sổ kế toán, lập cùng trình bày Báo cáo tài thiết yếu của khách hàng.

Bạn đang xem: Cách ghi biên bản đánh giá lại tài sản

Ban hành cố nhiên thông tư là Sở biểu chủng loại kế toán thù dành cho khách hàng nhỏ và vừa trong những số đó bao gồm Mẫu Biên bạn dạng đánh giá lại gia sản cố định new nhất .

Đơn vị: …………………

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày…. tháng…. năm….Số:………………….

Nợ:………………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Vbhxh Viettel Theo Quyết Định 595, Vbhxh: Dịch Vụ Phần Mềm Bảo Hiểm Xã Hội Viettel

Có:…………………..

– Căn cứ Quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……

Của…………………………………………………… Về vấn đề nhận xét lại TSCĐ

– Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… Chủ tịch Hội đồng

– Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên

– Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên

Đã tiến hành review lại quý hiếm những TSCĐ sau đây:

STT

Tên, ký kết mã hiệu, qui phương pháp (cấp hạng) TSCĐSố hiệu TSCĐSố thẻ TSCĐ

Giá trị vẫn ghi sổ

Giá trị sót lại theo review lại

Chênh lệch

Nguim giáHao mònGiá trị còn lại

Tăng

Giảm

A

B

CD12345

6

CộngXX
Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo reviews lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 đề nghị bóc ra 3 cột tương xứng cột 1, 2, 3.

Kết luận:…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ủy viên/fan lập (Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng (Ký, chúng ta tên)

Ngày … tháng … năm … Chủ tịch Hội đồng (Ký, họ tên)