Hồ sơ xin việc bệnh viện hùng vương

Th3 24, 2017 Th3 22, 2017 / 2 phút ít nhằm phát âm / Bình luận / bệnh viện hùng Vường, cơ sở y tế tuyển chọn dụng, tuyển chưng sĩ, tuyển chọn điều chăm sóc, tuyển thiếu phụ hộ sinch, tuyển chọn viên chức, việc làm y tế
" data-image-caption="Hình ảnh bên ngoài bệnh viện hùng Vương

" data-medium-file="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tphcm.jpg?fit=300%2C197&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tphcm.jpg?fit=599%2C393&ssl=1" class="size-full wp-image-2028" src="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tphcentimet.jpg?resize=599%2C393" alt="benh vien hung vuong tphcm" width="599" height="393" title="Bệnh viện Hùng Vương, Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức 2017 1" data-recalc-dims="1">Bức Ảnh phía bên ngoài bệnh viện hùng Vương

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

1. Chỉ tiêu tuyển chọn dụng: 164 chỉ tiêu, bao gồm:

Bác sĩ hạng III : 28 tiêu chuẩn.Dược sĩ hạng III: 01 tiêu chí.Y tế nơi công cộng hạng III: 03 tiêu chuẩn.Kỹ thuật Y hạng III: 04 chỉ tiêu.Hộ sinc hạng III: 15 tiêu chuẩn.Điều dưỡng hạng III: 01 chỉ tiêu.Kỹ sư hạng III: 04 tiêu chuẩn.Chulặng viên hạng III: 01 tiêu chí.Dược sĩ hạng IV: 02 chỉ tiêu.Kỹ thuật Y hạng IV: 11 chỉ tiêu.Kỹ thuật viên hạng IV: 01 tiêu chuẩn.Hộ sinc hạng IV: 66 chỉ tiêu.Điều chăm sóc hạng IV: 23 chỉ tiêu.Y sĩ hạng IV: 01 tiêu chuẩn.Kế toán viên Cao đẳng, Trung cấp: 03 tiêu chí.

2.

Xem thêm: Biểu Mẫu Giấy Phép Kinh Doanh, Mẫu Đăng Ký Kinh Doanh Mới Nhất

Thời gian dấn hồ nước sơ:

3. Nơi dìm hồ nước sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Hùng Vương, Số 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TPHCM.

4. Thời gian cùng vị trí xét tuyển:

* Chi máu thông tin như sau:

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i1.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-1.jpg?fit=207%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-1.jpg?fit=560%2C810&ssl=1" class="aligncenter size-full wp-image-2023" src="https://i1.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-1.jpg?resize=560%2C810" alt="benh vien hung vuong tuyen vien chuc 2017 1" width="560" height="810" title="Bệnh viện Hùng Vương, TP HCM thông tin tuyển dụng viên chức 2017 2" data-recalc-dims="1">

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-2.jpg?fit=212%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-2.jpg?fit=560%2C794&ssl=1" class="aligncenter size-full wp-image-2024" src="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-2.jpg?resize=560%2C794" alt="benh vien hung vuong tuyen vien chuc 2017 2" width="560" height="794" title="Bệnh viện Hùng Vương, TPhường.Hồ Chí Minh thông tin tuyển chọn dụng viên chức 2017 3" data-recalc-dims="1">

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i2.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-3.jpg?fit=201%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-3.jpg?fit=560%2C834&ssl=1" class="aligncenter size-full wp-image-2025" src="https://i2.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-3.jpg?resize=560%2C834" alt="benh vien hung vuong tuyen vien chuc 2017 3" width="560" height="834" title="Bệnh viện Hùng Vương, Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức 2017 4" data-recalc-dims="1">

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-4.jpg?fit=214%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-4.jpg?fit=560%2C785&ssl=1" class="aligncenter size-full wp-image-2026" src="https://i0.wp.com/tuvanhuongnghiep.vn/wp-content/uploads/benh-vien-hung-vuong-tuyen-vien-chuc-2017-4.jpg?resize=560%2C785" alt="benh vien hung vuong tuyen vien chuc 2017 4" width="560" height="785" title="Bệnh viện Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh thông tin tuyển chọn dụng viên chức 2017 5" data-recalc-dims="1">* Tài liệu đính kèm: