KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU THEO QUYẾT ĐỊNH 48

Các khoản sút trừ doanh thu là phần lớn khoản phát sinh được điều chỉnh làm bớt doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm cùng đáp ứng hình thức của công ty trong kỳ kế toán. Bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá sản phẩm chào bán cùng hàng bán bị trả lại.

Bạn đang xem: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo quyết định 48

*
Các khoản giảm trừ lệch giá và giải pháp hạch toán

1. Khái niệm các khoản sút trừ lợi nhuận buôn bán hàng:

– Chiết khấu thương mại (CKTM): Là khoản mà lại công ty phân phối Giảm ngay mang đến khách mua sắm hoá, thành phầm,… với khối lượng mập.

– Giảm giá mặt hàng chào bán (GGHB): Là khoản mà doanh nghiệp phân phối giảm giá cho người sử dụng khi người sử dụng mua sắm hoá, thành phẩm nhưng lại lại kỉm phẩm chất hay không đáp ứng đầy đủ ĐK quality nlỗi trong thích hợp đồng đã ký kết thân hai bên.

– Hàng phân phối bị trả lại (HBBTL): Là số mặt hàng nhưng mà người tiêu dùng trả lại cho bạn Lúc doanh nghiệp bán sản phẩm hoá, thành phẩm nhưng lại bị kém phẩm chất, chủng loại,…

2. Tài khoản sử dụng:

Kế toán sử dụng tài khoản 521: “những khoản sút trừ doanh thu” nhằm hạch tân oán những khoản nêu trên. Cụ thể:

– Chiết khấu thương thơm mại: TK 5211

– Giảm giá bán hàng bán: TK 5213

– Hàng chào bán bị trả lại: TK 5212

Lưu ý: Hạch tân oán các khoản giảm trừ đến doanh thu vào công ty sử dụng các tài khoản như là nhau thân đưa ra quyết định 48 và thông bốn 200.

Xem thêm: Mẫu Giấy Nộp Tiền Thuế Môn Bài 2019, Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước 2021

Hệ thống thông tin tài khoản theo quyết định số 133/QĐ-BTC Xem / Tải về

Hệ thống tài khoản theo thông tư số 200/TT-BTC Xem / Tải về

*

3. Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán các khoản bớt trừ doanh thu chủ yếu

– Hạch tân oán khoản ưu đãi tmùi hương mại mà lại người sử dụng được hưởng:

Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo pp khấu trừ:

Nợ TK 5211: CKTM cho quý khách hưởng

Nợ TK 3331: Thuế GTGT đề xuất nộp đang ghi dấn ni ghi giảm

Có TK 111, 112, 131: Tổng giá trị ưu tiên đến khách

Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức trực tiếp:

Nợ TK 5211: CKTM mang đến người tiêu dùng hưởng

Có TK 111, 112, 131: Tổng giá trị ưu tiên mang lại khách

– Hạch toán thù khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng chào bán tạo nên vào kỳ:

Nếu DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ:

Nợ TK 5213: cực hiếm sản phẩm sút cho khách hàng

Nợ TK 3331: Thuế GTGT nên nộp sẽ ghi dìm ni ghi giảm

Có TK 111, 112, 131: Tổng quý hiếm hàng bớt mang đến khách hàng

*

Nếu DN tính thuế GTGT theo cách thức trực tiếp:

Nợ TK 5213: quý giá sản phẩm bớt mang lại khách hàng

Có TK 111, 112, 131: Tổng cực hiếm bớt mang đến khách hàng hàng

– Hạch tân oán khoản mặt hàng sẽ phân phối nhưng mà người sử dụng trả lại trong kỳ kế toán:

+ Phản ánh khoản lệch giá của hàng bán bị trả lại:

Nếu Doanh Nghiệp tính thuế GTGT theo pp khấu trừ:

Nợ TK 5212: lợi nhuận của số sản phẩm bị trả lại ghi nhận giảm

Nợ TK 3331: Thuế GTGT buộc phải nộp vẫn ghi nhận nay ghi giảm

Có TK 111, 112, 131: Tổng lệch giá bao gồm cả thuế ghi dấn giảm

Nếu DN tính thuế GTGT theo cách thức trực tiếp:

Nợ TK 5212: doanh thu của số mặt hàng bị trả lại ghi thừa nhận giảm

Có TK 111, 112, 131: Tổng doanh thu bao hàm cả thuế ghi nhấn giảm

+ Phản ánh giá trị hàng nhập lại kho với ghi giảm ngay vốn của mặt hàng nhập lại kho:

Nợ TK 156: giá trị sản phẩm bị trả lại nhập kho

Có TK 632: giá bán vốn hàng bị trả lại ghi thừa nhận giảm

– Bút ít toán thù kết đưa vào cuối kỳ khoản sút trừ doanh thu cung cấp hàng:

Cuối kỳ kế toán, kế tân oán triển khai cây viết tân oán kết đưa những khoản sút trừ bên trên lệch giá cho những người mua sắm ngơi nghỉ những bút tân oán 3.1, 3.2 cùng 3.3 lịch sự bên Nợ TK 511 nhằm tính doanh thu thuần.

Nợ TK 511: Các khoản sút trừ có tác dụng doanh thu giảm

Có TK 5211: CKTM có tác dụng doanh thu giảm

Có TK 5213: GGHB có tác dụng doanh thu giảm

Có TK 5212: HBBTL có tác dụng lợi nhuận giảm

*

Lưu ý:

– Kế toán thù đề nghị quan sát và theo dõi chi tiết các khoản ưu đãi thương thơm mại, ưu đãi giảm giá sản phẩm bán, sản phẩm cung cấp bị trả lại cũng giống như cụ thể mang đến từng người tiêu dùng cùng từng loại nlỗi hàng hoá, thành phẩm giỏi hỗ trợ các dịch vụ.

– Các khoản CKTM, GGHB, HBBTL nói trên nếu tạo ra cùng thời điểm tiêu trúc sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm,…thì được kiểm soát và điều chỉnh có tác dụng giảm lệch giá của kỳ gây ra.

– Trong ngôi trường hợp tiêu thú mặt hàng hoá, thành phđộ ẩm,…tự các kỳ trước, đến kỳ sau new phát sinh các khoản CKTM, GGHB, HBBTL tuy nhiên trước thời khắc desgin BCTC thì kế toán ghi sút lợi nhuận trên BCTC của kỳ trước cùng ngược trở lại nếu như phát sinh sau thời khắc thi công BCTC thì kế toán thù ghi giảm doanh thu trên BCTC của kỳ sau Tức là kỳ phát sinh những khoản nêu bên trên.