Tận dụng thời gian thực tập để tìm việc làm

Sinh viên (SV) phải biết tận dụng khoảng thời gian thực tập ở các cơ quan, doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế và tích lũy kinh nghiệm làm hành trang khi ra trường tự tin hơn trong quá trình xin việc...