MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA

Biên phiên bản kiểm tra là mẫu vnạp năng lượng phiên bản được lập ra nhằm ghi chép về việc chất vấn sản phẩm, đánh giá lớp học tập, thực trạng rừng,…. Vậy hầu như nội dung cần phải có trong biên bạn dạng là gì. Hãy cùng cả nhà khám phá trong bài viết “Mẫu biên phiên bản khám nghiệm sử dụng thông thường mang lại các ngôi trường hợp” dưới đây


Biên bản bình chọn update ngôn từ bắt đầu nhất

 Đơn vị……………….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm tra

BAN KIỂM TRA—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc—————-

THEO QUYẾT ĐỊNH Số: ……..……….., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC …………………..

Vào lúc……giờ….ngày……tháng……năm…, tại ………………Ban soát sổ thành lập và hoạt động theo Quyết định số…….QĐ ngày ……. của……………….. về Việc chất vấn công tác làm việc …………………………. trên ………………………

I. Đại diện Ban kiểm tra:

– Ông (bà) ……………………………………………….. dịch vụ ………………………..

– Ông (bà) ……………………………………………….. dùng cho ………………………..

– Ông (bà) ……………………………………………….. công tác ………………………..

II. Đại diện bộ phận được kiểm tra:

– Ông (bà) ……………………………………………….. dùng cho ………………………..

– Ông (bà) ……………………………………………….. công tác ………………………..

III. Nội dung kiểm tra:

………………………………………………………………………………………………………

IV. Kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………………

V. Ý con kiến của bộ phận được kiểm tra:

………………………………………………………………………………………………………

Biên phiên bản dứt vào thời gian ……… giờ ………. ngày …………………………

Biên bạn dạng kiểm tra đã được đọc lại cho những người mang tên nêu trên nghe cùng cam kết xác nhận;

Biên bạn dạng được lập thành 02 bản có giá trị nlỗi nau, mỗi mặt giữ lại một phiên bản./.

Đại diện Ban kiểm tra

 

Đại diện thành phần được KT

 

Người ghi biên bản

 

*

Các biên bạn dạng soát sổ thông dụng

Mẫu biên phiên bản soát sổ, xác minc số 04/BB – TT

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNHTÊN ĐOÀN THANH TRA——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH

V/v……………………………………1

Cnạp năng lượng cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của …………về việc………………

Vào hồi ……. giờ đồng hồ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………; Đoàn tkhô cứng tra/đánh giá đã tiến hành thao tác làm việc để soát sổ, xác minch về bài toán ……………………..

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn tkhô cứng tra:

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..

2. Đại diện………………………………..:

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..

– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..

II. Nội dung chất vấn, xác minh

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi thao tác làm việc ngừng vào hồi …… giờ đồng hồ …. ngày ……/……/………

Biên bạn dạng kiểm tra đã có gọi lại cho những người có tên bên trên nghe cùng ký kết xác nhận tiếp sau đây. Biên bạn dạng được lập thành…..bản, có giá trị pháp lý tương đồng, mỗi mặt giữ lại 01 bản./.

………………….(Ký, ghi rõ chúng ta tên)ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu biên phiên bản bình chọn khối hệ thống điện

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN ĐƠN VỊ KIỂM TRA——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: ……../BB-KTSDĐ

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐIỆN

Vào hồi….h… ngày………mon ………năm ……. tại …………………………………………..

I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn kiểm tra:

1.1………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………….

Số thẻ KTVĐL: ………………………………………………………………………………………

1.2 …………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

1.3 …………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

2. Bên được kiểm tra:

Họ cùng tên: ……………………………………………… Giới tính: ……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…………………………… Quốc tịch: …………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh hoạt hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………………………; ngày cấp:…./…./………; khu vực cấp: ……………………………………………………………………………………………….

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Các Công Việc Cần Làm Khi Mở Quán Cafe Giúp Bạn Tránh Khỏi Những "Bài Học

Địa chỉ trụ slàm việc chính: ………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………

Số Gcông nhân đăng ký đầu tư/công ty lớn hoặc GP thành lập/ĐK hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:…./…./……………………………; nơi cấp: …………………………………………….

Người thay mặt theo pháp luật:………………………Giới tính: ………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………………………

3. Người làm cho chứng: (trường hợp có)

3.1…………………………………………………………………………………………………..

3.2…………………………………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đoàn chất vấn vẫn triển khai đánh giá áp dụng điện tại:

Mã khách hàng ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại …………………………………………………………………………………………..

2. Hiện trạng hệ thống đo đếm:

Công tơ hồng loại: ……………….Nước cung cấp ………….No …………………………………….

Dòng điện:……………….Điện áp:………………..TU…………… TI ………………………….

Hệ số nhân ………………………………………………………………………………………….

Chỉ số công tơ trên thời gian kiểm tra: …………………………………………………………….

3. Hiện trạng thời gian kiểm tra:

…………………………………………………………………………………………………………

4. Prúc lục hẳn nhiên biên phiên bản kiểm tra sử dụng điện (bao gồm sơ đồ gia dụng đấu dây, sơ trang bị vi phạm luật, bảng kê hiệu suất sản phẩm điện…): (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………….

III. KẾT LUẬN KIỂM TRA

………………………………………………………………………………………………………..

Trong quá trình đánh giá, hộ sử dụng điện hoặc bạn làm bệnh luôn xuất hiện trên hiện ngôi trường với tận mắt chứng kiến toàn thể quy trình kiểm soát. Những fan tđam mê gia bình chọn không xâm phạm hoặc có tác dụng lỗi sợ hãi mang lại gia tài của bên sử dụng năng lượng điện.

Biên bản xong xuôi vào……h……..ngày…….tháng…….năm……………………………………

Biên bản được hiểu lại cho người xuất hiện cùng nghe, thừa nhận là đúng với cùng cam kết thương hiệu tiếp sau đây.

Biên phiên bản kiểm tra này lập thành 03 bản; bên được kiểm tra giữ 01 phiên bản nhằm thực hiện theo văn bản biên bạn dạng, bên kiểm soát giữ lại 02 phiên bản.

BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA

(ký kết, ghi rõ chúng ta tên)

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG(trường hợp có)(ký kết, ghi rõ chúng ta tên)

 

KTV ĐIỆN LỰC

(ký, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ)

 

Ý loài kiến bên áp dụng điện: (trường hợp có)

………………………………………………………………………………………………………..

ĐẢNG ỦY XÃ ……………..

CHI BỘ TRƯỜNG ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………., ngày…tháng…năm…

Biên bạn dạng bình chọn đảng viên

Hôm ni, ngày…tháng…năm… trên trường ……………………. Chi uỷ bỏ ra cỗ triển khai hội nghị đánh giá Đảng viên ………………………….

I. Thành phần:

– Ban chi uỷ đưa ra cỗ.

– Đ/c ………………………………………………………………………………………………

II. Tiến trình làm việc:

1. Đ/c ………………………………….. phát âm bạn dạng tự kiểm điểm đảng viên.

Nêu kết quả dành được trong vấn đề triển khai nhiệm vụ được phân công.

Trình bày sự việc nộp đảng giá tiền năm ……………

Những hạn chế và trường tồn.

2. Nhận xét của chi cỗ so với cá thể đ/c

– Ưu điểm:

Chấp hành giỏi mọi nhà trương của Đảng, Chính sách Pháp dụng cụ trong phòng nước.Có lối sinh sống lành mạnh, trong sạch, giản dị.Giữ vững phẩm chất của fan Đảng viên.Hoàn thành tốt trọng trách được cấp cho trên giao mang lại.Thực hiện tốt trách nhiệm của fan Đảng viên ở vị trí công tác làm việc cũng tương tự sống khu vực trú ngụ.Đóng Đảng tổn phí không thiếu thốn với đúng thời gian hiện tượng.

– Nhược điểm:

Tinch thần tranh đấu phê cùng từ phê còn chưa cao, nhiều khi còn nể nả vào vấn đề tranh đấu kháng gần như bộc lộ xấu đi.

Chi cỗ xếp loại: Đảng viên đầy đủ bốn giải pháp hoàn thành tốt trọng trách.

Hội nghị xong xuôi vào hồi …… tiếng cùng trong ngày.

CHỦ TỌA

 

THƯ KÝ

 

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những mẫu biên bạn dạng kiểm tra được sử dụng nhiều tốt nhất, bạn có thể thực hiện gần như chủng loại này nhằm soát sổ, xác minch công tác làm việc đến nhiều trường vừa lòng khác biệt. Những mẫu mã biên bạn dạng này đa số được update trực tiếp tự biên phiên bản mẫu của Slàm việc Tư Pháp TP..HCM