MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỀ THUẾ

Đại lý thuế Công Minh xin share văn bản Biên bản làm việc phát hành theo thông tư 166 năm trước đó của Bộ Tài Chính.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản làm việc về thuế

*
Biên phiên bản làm việc phát hành theo thông tư 166 năm 2013

Cnạp năng lượng cđọng Luật quản lý thuế ngày 29 tsản phẩm 1một năm 2006;

Cnạp năng lượng cđọng Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật làm chủ thuế ngày 20 mon 1một năm 2012;

Hôm nay, hồi ……… …tiếng ……. ngày …….. tháng ……….. năm………………..tại………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………..Đơn vị……………………..2. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………..Đơn vị…………………….

Đã thao tác với:

a) Ông (bà) …………………………. Năm sinh:…………….Quốc tịch:………………….

Nghề nghiệp/nghành nghề hoạt động:………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định Ra đời hoặc ĐKKD số: ……………….

Xem thêm: Mẫu Thông Báo Nhân Sự (Cho Khách Hàng), Mẫu Văn Bản Thông Báo Nhân Sự Mới

Cấp ngày………………………………..Nơi cấp:…………………………………………………..

b) Ông (bà) ………………………… Năm sinh:…….……….Quốc tịch:………………….

Nghề nghiệp/nghành nghề dịch vụ hoạt động:………………………………………………………………

Mã số thuế (ví như có):…………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định Thành lập và hoạt động hoặc ĐKKD số: ……………….

Cấp ngày……………………………………. Nơi cấp:………………………………………………

Nội dung làm cho việc:………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên phiên bản xong vào hồi …… giờ……. ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên phiên bản được lập thành ……….. bản; từng bạn dạng gồm …………. trang không bóc tách rời, có văn bản với quý giá như nhau; vẫn giao mang lại ……………………. 01 bản.

Sau lúc đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về câu chữ biên bạn dạng cùng cùng cam kết vào biên bạn dạng.

Ý kiến bổ sung cập nhật không giống (giả dụ có):<2>…………………………………………………………

Các bạn có thể mua về Biên bạn dạng làm cho việc tại đây

Từ khóa: Mẫu 03/BB Biên phiên bản thao tác, Mẫu 03/BB,


Đăng ký dấn bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư lý giải, tài liệu về kiểm toán thù, report thuế, doanh nghiệp