Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Đổi Đất

Hợp đồng trao đổi gia tài được biểu lộ bằng vnạp năng lượng bản bao gồm biết tin về gia sản hội đàm, các phía bên trong hòa hợp đồng, qui định về chênh lệch giá và các nội dung không giống, ví dụ như đính kèm bên trên đây:

mau-hop-dong-trao-doi-tai-san-jpg-30012013101822-U1.jpg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

----------------

 

HỢPhường ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tại Phòng Công hội chứng số ……………………….chúng tôi là:

Bên A:

Ông (Bà): ...........................................................................................................

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thỏa thuận đổi đất

Sinh ngày:...........................................................................................................

Chứng minc dân chúng số: ...................cấp ngày ................. trên ...........................

Hộ khẩu thường trú (Trường thích hợp không tồn tại hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đăng ký lâm thời trú): ..........

.........................................................................................................................

Hoặc rất có thể lựa chọn 1 trong những đơn vị sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :...............................................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................................

Chứng minc nhân dân số: ......................cấp cho ngày ..................... trên..................

Hộ khẩu thường xuyên trú: ........................................................................................

.......................................................................................................................

Cùng vk là bà:.................................................................................................

Sinch ngày:........................................................................................................

Chứng minc dân chúng số: ...................cung cấp ngày ................. trên ........................

Hộ khẩu hay trú:........................................................................................

(Trường đúng theo bà xã ông xã có hộ khẩu thường trú khác biệt, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ với thương hiệu nhà hộ: .............................................................................................

Sinc ngày: ........................................................................................................

Chứng minch quần chúng. # số: .................cấp cho ngày ................... trên .........................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

.......................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên: .....................................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................

Chứng minch nhân dân số: ..........................cấp cho ngày .................. tại .................

Hộ khẩu hay trú: ........................................................................................

.......................................................................................................................

- ...

* Trường hợp những đơn vị nêu bên trên có thay mặt đại diện thì ghi:

Họ với tên người đại diện: ...................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................. trên ........................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

........................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường vừa lòng thay mặt đại diện theo ủy quyền) số: …………………

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:.....................................................................................................

Trụ sở: ............................................................................................................

Quyết định ra đời số: ............ ngày ... mon ... năm ..., vị..........................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký sale số:...........ngày.......tháng........năm............

vị................................................................................................................ cung cấp.

Họ cùng thương hiệu fan đại diện: ...................................................................................

Xem thêm: Lưu Trữ Mẫu Hợp Đồng Giặt Ủi Công Nghiệp Mới Nhất Năm 2020, Hợp Đồng Giặt Ủi Công Nghiệp

Chức vụ: ..........................................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................

Chứng minch nhân dân số: ......................cấp cho ngày ................. trên ......................

Theo giấy ủy quyền (trường phù hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………

ngày .....…………….vị ……………………………………………..lập.

Bên B:

(Chọn một trong số công ty nêu trên)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Hai bên đồng ý tiến hành câu hỏi dàn xếp tài sản với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1 - TÀI SẢN TRAO ĐỔI

1. Tài sản trao đổi thuộc quyền download của bên A (Mô tả ví dụ các cụ thể về tài sản Bàn bạc cùng sách vở và giấy tờ chứng tỏ quyền tải của mặt A đối với tài sản trao đổi) : ..…

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Giá trị gia tài nêu bên trên bởi vì 2 bên thoả thuận là: ..................................

(bằng chữ)...................................................................................................

2. Tài sản điều đình ở trong quyền sở hữu của bên B (Mô tả rõ ràng những cụ thể về gia tài điều đình với giấy tờ chứng minh quyền thiết lập của bên B đối với gia sản trao đổi): …...

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Giá trị gia sản nêu bên trên do 2 bên văn bản thoả thuận là: ................................

(bởi chữ)..................................................................................................

3. Chênh lệch về cực hiếm thân nhị tài sản dàn xếp nêu bên trên là: ................

(bằng chữ)...................................................................................................

ĐIỀU 2 - PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tài sản được điều đình theo phương thức vì chưng các mặt thỏa thuận hợp tác, ví như không tồn tại thỏa thuận thì gia sản được trao đổi một lần với trực tiếp mang lại bên đó.

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ĐIỀU 3 - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH

Bên ....... trả đến mặt ...... khoản chênh lệch về cực hiếm thân hai tài sản trao đổi nêu tại Điều 1. Việc tkhô hanh toán khoản chênh lệch về cực hiếm được tiến hành theo cách tiến hành (vì những bên thỏa thuận): .........

.................................................................................................................

ĐIỀU 4 - QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRAO ĐỔI

Quyền thiết lập đối với tài sản thảo luận được đưa cho mỗi bên Tính từ lúc thời gian bên kia nhận tài sản trao đổi; (Nếu không tồn tại thỏa thuận hợp tác không giống hoặc quy định không tồn tại luật khác)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

* Trường hợp tài sản thảo luận mà lao lý cách thức đề nghị đăng ký quyền cài, thì ghi:

Quyền cài tài sản thảo luận được gửi cho mỗi mặt sau thời điểm tiến hành kết thúc những thủ tục ĐK quyền thiết lập so với gia tài đó.

ĐIỀU 5 - VIỆC NỘP. THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế cùng lệ tầm giá công bệnh liên quan tới sự việc Bàn bạc tài sản theo Hợp đồng này bởi bên ..... Chịu đựng trách nát nhiệm nộp. 

ĐIỀU 6 - PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình triển khai Hợp đồng mà gây ra toắt chấp, những bên cùng cả nhà Bàn bạc giải quyết và xử lý trên bề ngoài tôn trọng quyền hạn của nhau; trong trường thích hợp ko giải quyết và xử lý được, thì 1 trong những phía 2 bên gồm quyền khởi khiếu nại để tận hưởng toà án gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý theo mức sử dụng của lao lý.

ĐIỀU 7 - CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B Chịu đựng trách rưới nhiệm trước pháp luật về số đông lời khẳng định sau đây:

1. Bảo quản ngại, giữ gìn gia sản vào thời gian không giao tài sản;

2. Những công bố về nhân thân, về tài sản đang ghi trong Hợp đồng dàn xếp tài sản này là đúng sự thật;

3. Tài sản trao đổi không tồn tại tranh chấp và không bị cơ sở nhà nước có thẩm quyền cách xử lý theo pháp luật;

4. Đã chăm chú kỹ, thấu hiểu về tài sản trao đổi thuộc sách vở và giấy tờ minh chứng quyền ssinh hoạt hữu;

5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn từ bỏ nguyện, không biến thành lừa dối hoặc nghiền buộc;

6. Thực hiện tại đúng với không hề thiếu toàn bộ những văn bản thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

7. Các khẳng định khác: ...

ĐIỀU 8 - ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên thừa nhận đã nắm rõ quyền, nghĩa vụ và công dụng đúng theo pháp của mình, ý nghĩa sâu sắc với hậu quả pháp lý của vấn đề giao kết Hợp đồng này.

2. Hai mặt sẽ tự gọi Hợp đồng, sẽ hiểu cùng chấp nhận toàn bộ các lao lý ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Công triệu chứng viên.

Hoặc có thể chọn 1 trong số ngôi trường phù hợp sau đây:

- Hai bên đang trường đoản cú đọc Hợp đồng, đang phát âm với gật đầu toàn bộ các pháp luật ghi vào Hợp đồng với ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của Công chứng viên;

- Hai mặt đã từ bỏ phát âm Hợp đồng, vẫn phát âm và chấp nhận tất cả những lao lý ghi vào Hợp đồng với lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của Công triệu chứng viên;

- Hai mặt đã nghe Công hội chứng viên hiểu Hợp đồng, đang đọc với gật đầu toàn bộ những quy định ghi vào Hợp đồng và cam kết vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công triệu chứng viên;

- Hai bên đang nghe Công bệnh viên hiểu Hợp đồng, đã gọi cùng đồng ý tất cả những pháp luật ghi vào Hợp đồng và cam kết, lăn tay vào Hợp đồng này trước việc xuất hiện của Công triệu chứng viên;

- Hai bên đã nghe Công chứng viên hiểu Hợp đồng, sẽ gọi cùng gật đầu tất cả những pháp luật ghi vào Hợp đồng cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công triệu chứng viên;

- Hai mặt vẫn nghe người làm bệnh hiểu Hợp đồng, vẫn gọi với đồng ý tất cả những lao lý ghi vào Hợp đồng cùng ký vào Hợp đồng này trước việc xuất hiện của Công triệu chứng viên;

- Hai bên sẽ nghe tín đồ làm hội chứng đọc Hợp đồng, vẫn gọi với chấp nhận tất cả các quy định ghi vào Hợp đồng cùng ký kết, lăn tay vào Hợp đồng này trước việc có mặt của Công bệnh viên;

- Hai mặt sẽ nghe tín đồ có tác dụng chứng phát âm Hợp đồng, vẫn phát âm và đồng ý tất cả những luật pháp ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Công hội chứng viên;

3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ....................................................