Mẫu Biên Bản Xác Nhận Bằng Tiếng Anh

... CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAMVINA2T&I.,JSCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì – Hạnh PhúcTP Hà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ- Cnạp năng lượng ... – Hạnh PhúcTP Hà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ- Cnạp năng lượng cđọng vào biên bản giao nhận sản phẩm & hàng hóa.- Căn uống cứ đọng vào văn bản giữa phía hai bên.Hôm ni, ngày…06…tháng 10 năm 2010. ... 37855975- Đại diện : Nguyễn Thị Huyền Chức vụ: Cán bộ marketing Cùng nhau so sánh cân nặng với quý giá cụ thể nhỏng sau:1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng2. Số gây ra trong kỳ: STT Tên sản phẩmĐơn...

Bạn đang xem: Mẫu biên bản xác nhận bằng tiếng anh

*

*

*

Xem thêm: Các Ngành Lương Cao De Xin Việc Luôn Thu Hút Thí Sinh Đăng Ký Xét Tuyển

*

... thôn hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc _________________________________ biên bản xác nhận bệnh tật cũ tái phát với kiến nghị giải quyết và xử lý chế độ thương binh Hôm ni, ngày……tháng……năm……, ... phường:………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… bao hàm (ghi rõ bọn họ tên cùng chức danh):…… ……………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
*

... (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …………… - Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… BÊN NHẬN: ………………………(3)…………………… , đại diện thay mặt là:- Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… - Ông ... BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU- Căn cứ đọng Công vnạp năng lượng số /VTLTNN-NVTW ngày tháng 5 năm 2004 của Cục Vnạp năng lượng tlỗi và Lưu trữ đơn vị nước v/v ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu ... Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… - Ông (bà): …… Chức vụ công tác/chức danh: …… Thống tốt nhất lập biên bản giao nhận tài liệu …………(4)………… …… cùng với đều ngôn từ ví dụ như sau:1....