Mẫu Đơn Xin Đi Nước Ngoài Về Việc Riêng

Mẫu đơn xin đi quốc tế của Đảng viên là chủng loại đơn được cá thể Đảng viên lập ra cùng trình lên cơ sở gồm thđộ ẩm quyền về việc xin ngủ phnghiền để đi quốc tế bởi vì một số lý do như thế nào đó. Nội dung trong mẫu 1-1 buộc phải trình chi tiết những biết tin cá thể như: ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, dùng cho đoàn thể, hệ số lương, thời hạn, mục tiêu chuyến đi. Mời các bạn thuộc tham khảo cùng cài mẫu solo trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin đi nước ngoài về việc riêng

Đơn xin đi quốc tế của Đảng viên - Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự vì chưng - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Đảng ủy …………………………….......Cấp ủy bỏ ra bộ……..……………….........Tôi tên là:………………….., sinch ngày:...../.... /…Ngày vào đảng: ………….ngày chính thức:………..
Chức vụ đảng, đoàn thể:,........................................Chức vụ bao gồm quyền:...............................................Hệ số lương: ngạch:........... (Chuyên viên, chuyên viên thiết yếu, nhân viên cao cấp)Nay tôi có tác dụng đơn này kính mong cung cấp ủy chi cỗ đồng ý chấp thuận mang lại tôi đi ……. (tên nước đã đi)Mục đích chuyến đi: (tham quan du lịch du lịch, công tác làm việc, học tập, xét nghiệm trị bệnh)…..Thời gian chuyến đi: từ ngày……..đến ngày……Kinc giá thành chuyến đi: (tự túc, được tài trợ, tự nguồn chi phí công…..)Trong năm 20… tôi đã đi được nước ngoài….(01 lần, 02 lần)…..cùng với mục tiêu (tham quan du lịch, tiếp thu kiến thức, đi khám trị bệnh, thăm thân nhân……)Nay tôi có tác dụng đơn này kính hy vọng cung cấp ủy chi cỗ chấp thuận cho tôi được đi nước ngoài với nguyên do nêu bên trên.Tôi sẽ trang nghiêm chấp hành những khí cụ của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm của đảng viên khi ở quốc tế, không có những tư liệu, sản phẩm công nghệ đựng đọc tin mật của Đảng với Nhà nước ra quốc tế. Không nói, phát biểu số đông điều trái cùng với mặt đường lối công ty trương của Đảng, Nhà nước.

Xem thêm: Chờ Kết Quả Phỏng Vấn Xin Việc Cần Làm Trong Khi Chờ Kết Quả Phỏng Vấn


…., ngày …….mon ……..năm …..Người viết đơn(Ký và ghi rõ bọn họ tên)
Xác dấn của Trưởng 1-1 vịXác thừa nhận của cấp cho ủy bỏ ra bộ

Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên - Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự vì - Hạnh phúc------o0o------

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:………………………………………Tôi tên: ………………………………………Năm sinh:……………………………………Chức vụ/Đơn vị:……………Viên chức hạng:………Mã số:…………Chức danh nghề nghiệp:……….….. Bậc lương:……Đảng viên vẫn sinc hoạt tại Chi bộ: Nếu không có đảng viên ghi “Không”Nay tôi làm cho đơn này kính trình Hiệu trưởng, Lãnh đạo đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm) ………., Phòng Tổ chức - Hành chủ yếu lưu ý trình cấp gồm thẩm quyền được cho phép tôi được đi nước ngoài trong khoảng thời gian từ……………mang lại ………Số hộ chiếu:………………………………………Nước mang đến (can hệ nắm thể):...............................Mục đích chuyến đi:..............................................................................................................Kinc phí chuyến đi:.......................................…., ngày …….mon ……..năm …..Người viết đơn(Ký với ghi rõ họ tên)
Xác thừa nhận của Trưởng đối chọi vịXác dấn của cung cấp ủy bỏ ra bộ