Mẫu Giấy Chứng Nhận Góp Vốn 2019

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦUXem NgayDỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ 500.000 VNĐXem Ngay

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn mới nhất năm 2019 cho những doanh nghiệp đã thành lập

CÔNG TY ................................

Bạn đang xem: Mẫu giấy chứng nhận góp vốn 2019

Số ...../.........../GCN – ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ........ - ........./GCN (Lần ...............)

- Cnạp năng lượng cứ đọng Luật công ty lớn...................

- Cnạp năng lượng cđọng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................... cung cấp ngày ....... tháng ...... năm ....... của Slàm việc Kế Hoạch cùng Đầu Tư thức giấc.......................................................................

- Căn cứ đọng tình hình góp vốn thực tế của member.

CHỨNG NHẬN

Thành viên:....................................................................................................................................

Giấy CMND/ĐKKD số:................................ do:.................................. cung cấp ngày:........................

Đã góp đủ quý giá phần vốn góp của mình là:..................................... VNĐ (........................ chẵn), (Tỷ lệ vốn góp %).

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt: ....................................................................................................................................

+ Tài sản: .......................................................................................................................................

Thời điểm góp vốn:........................................................................................................................

Giấy ghi nhận này được lập thành nhì bản cội, một phiên bản cấp cho đến member góp vốn, một bạn dạng lưu lại sinh sống hồ sơ cửa hàng.

......, ngày ....... tháng ....... năm ........CÔNG TY .................

CÔNG TY ................................

Số ...../.........../GCN – ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP. VỐN

(Cấp lần .......)

Cnạp năng lượng cứ đọng vào Luật công ty ......................Cnạp năng lượng cứ đọng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chúng tôi ..................... vì phòng ĐK kinh doanh – Slàm việc chiến lược đầu tư chi tiêu ......................................................... cấp cho ngày ...............Căn uống cứ điều lệ Cửa Hàng chúng tôi được soạn thảo cùng thông qua ngày ...................Cnạp năng lượng cứ vấn đề góp vốn của các thành viên

công ty chúng tôi .................................................................................

CHỨNG NHẬN

Ông (bà): ...................................................................................... Giới tính:...............................

Sinh ngày: ............................................. Dân tộc: ....................... Quốc tịch: ............................

Xem thêm: Công Việc Làm Thêm Cho Mẹ Đơn Thân Mới Nhất 2021, 25 Cách Kiếm Tiền Cho Mẹ Đơn Thân Tại Nhà

CMTND/CCCD số: .............................. Do Công an .................. Cấp ngày: .............................

Nơi ĐK HKTT: ......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Là member của chúng tôi ............................................ , với hiện nay sẽ góp ............................. đồng, tương xứng cùng với, chiếm phần ............ % tổng ngân sách điều lệ.

Kể từ ngày .................... , Ông ............................................. thừa kế không hề thiếu những quyền cùng nhiệm vụ của shop được dụng cụ trong điều lệ.

................, ngày .... tháng .... năm ............

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ với tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN

................................

*

Số: ......./GCNGV-...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......***......

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓPhường. VỐN

- Căn cứ đọng vào Luật doanh nghiệp .....................

- Căn uống cứ đọng Giấy chứng nhận Đăng cam kết sale của cửa hàng CP............... số:................ vì chưng Phòng Đăng cam kết sale - Slàm việc Kế Hoạch và Đầu tứ ........................... cấp lại ngày ...............;

- Căn uống cứ vào việc góp vốn của các cổ đông;

- Cnạp năng lượng cđọng Điều lệ chúng tôi CP............................;

CHỨNG NHẬN:

Ông/Bà:.............................................................................................................................................

- Sinh ngày:

.....................................................................................................

- Hộ khẩu thường xuyên trú:

.....................................................................................................

- Chỗ sinh sống hiện nay tại:

.....................................................................................................

- CMTND/CCCD số:

.....................................................................................................

Phần vốn góp của Ông ............................................... vào đơn vị là ........................ đồng (............................. đồng), chiếm phần ................ CP tương ứng với...................... tổng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận góp vốn số ............./GCNGV – ...............................