MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO THÔNG TƯ 200-MẪU SỐ 03-TT

Bộ phận:…………….

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200-mẫu số 03-tt

(Ban hành theo Thông tứ số: 200/2014/TT-BTC

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ….. mon ….. năm ……

Số: …………………

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị mang đến trợ thời ứng số tiền:…………………………… (Viết bằng chữ)……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý vày tạm ứng:…………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Việc Làm Y Tá "Hạ Gục" Nhà Tuyển Dụng, Please Wait

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………………

Giám đốc

Kế toán trưởng Phú trách thành phần Người ý kiến đề nghị lâm thời ứng
(Ký, chúng ta tên)(Ký, họ tên)(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu giấy đề xuất tạm thời ứng

Bài viết: “Mẫu giấy kiến nghị tạm bợ ứng”

cũng có thể bạn quan lại tâm: “Kỳ kế toán là gì?”

a) Kỳ kế toán có kỳ kế toán năm, kỳ kế toán thù quý, kỳ kế toán mon với được phương pháp nhỏng sau:

– Kỳ kế tân oán năm là mười nhì mon, tính từ trên đầu ngày thứ nhất mon 01 đến khi kết thúc ngày 31 mon 12 năm dương lịch. Đơn vị kế tân oán tất cả đặc điểm riêng biệt về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười nhị mon tròn theo năm dương kế hoạch, bắt đầu từ trên đầu ngày 01 mon đầu quý này đến hết ngày sau cuối của tháng thời điểm cuối quý trước năm sau với thông tin mang đến cơ săng chủ yếu biết; – Kỳ kế toán thù quý là ba mon, tính từ trên đầu ngày thứ nhất mon vào đầu quý cho đến khi kết thúc ngày ở đầu cuối của tháng cuối quý; – Kỳ kế toán mon là 1 trong những tháng, tính từ đầu ngày 01 cho đến khi hết ngày ở đầu cuối của mon.

b) Kỳ kế toán của đơn vị kế tân oán new được Thành lập và hoạt động được giải pháp nhỏng sau:

– Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp bắt đầu được ra đời tính từ thời điểm ngày được cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký marketing đến khi hết ngày sau cuối của kỳ kế tân oán năm, kỳ kế tân oán quý, kỳ kế toán thù tháng theo điều khoản trên khoản a mục 1.5 nói trên; – Kỳ kế toán thù thứ nhất của đơn vị kế toán khác tính từ thời điểm ngày tất cả hiệu lực thực thi hiện hành ghi bên trên đưa ra quyết định thành lập đến khi xong ngày sau cuối của kỳ kế tân oán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo phép tắc tại khoản a mục 1.5 nói trên.

c) Đơn vị kế toán thù Khi phân chia, tách bóc, hợp độc nhất vô nhị, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tải, giải thể, xong xuôi chuyển động hoặc vỡ nợ thì kỳ kế tân oán cuối cùng tính từ trên đầu ngày kỳ kế tân oán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán mon theo phép tắc trên khoản a mục 1.5 nói bên trên đến khi hết ngày trước thời gian ngày ghi bên trên đưa ra quyết định phân tách, tách, phù hợp độc nhất, sáp nhập, thay đổi vẻ ngoài cài đặt, giải thể, kết thúc hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán thù gồm hiệu lực thực thi.

d) Trường phù hợp kỳ kế toán năm thứ nhất hoặc kỳ kế toán năm sau cùng có thời hạn ngắn hơn chín mươi ngày thì được phnghiền cộng (+) cùng với kỳ kế toán năm tiếp sau hoặc cộng (+) cùng với kỳ kế tân oán năm kia đó để tính thành một kỳ kế tân oán năm. Kỳ kế toán thù năm trước tiên hoặc kỳ kế toán thù năm sau cuối yêu cầu ngắn hơn mười lăm mon.