Mẫu giấy khai sinh bản chính mới nhất

Giấy knhì sinh vô cùng đặc biệt vì đây là sách vở hộ tịch gốc của một người. Nhưng có thể bởi vì nguyên nhân làm sao kia, giấy khai sinh bị thất lạc hoặc mất. Lúc này, bạn có nhu cầu có tác dụng lại các loại giấy này cần cần sử dụng cho Tờ knhì ĐK lại knhị sinc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

----------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính gửi: (1)..............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên bạn yêu cầu: .................................................

Bạn đang xem: Mẫu giấy khai sinh bản chính mới nhất

Nơi cư trú: (2)...................................................................................

..........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)..........................................................................

..........................................................................................................

Quan hệ với những người được knhị sinh: .................................................

Đề nghị cơ sở đăng ký lại khai sinh cho những người có tên bên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................ghi bằng chữ: ....................................................

................................................................................................................

Giới tính:................. Dân tộc: ..........................Quốc tịch: ......................

Nơi sinh:(4).......................................................................................

Quê quán: ........................................................................................

Họ, chữ đệm, thương hiệu fan mẹ:............................................................

Năm sinh: (5)................Dân tộc:.................Quốc tịch: ......................................

Nơi cư trú: (2) .........................................................................................

..............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên tín đồ cha:.........................................

Năm sinh: (5)...................Dân tộc:.................Quốc tịch:.......................................

Nơi cư trú: (2) ......................................................................................

Xem thêm: Hãy Đánh Giá Tư Tưởng Và Phong Cách Ra Quyết Định Của Tổng Giám Đốc Của Samsung Vina?

.............................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại: (6)..................................................................

Giấy knhị sinc số: (7)………………………….., quyển số (7)………. ngày …… / ………./…………...


Tôi cam đoan phần nhiều nội dung knhị bên trên đó là đúng thực sự với sẽ nộp đủ các sách vở và giấy tờ hiện tại bao gồm. Tôi chịu đựng trách nhiệm trước quy định về câu hỏi cam đoan của bản thân.

Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)(2) Ghi theo vị trí đăng ký thường xuyên trú; trường hợp không có nơi ĐK hay trú thì ghi theo khu vực đăng ký tạm thời trú; ngôi trường phù hợp không tồn tại nơi ĐK thường xuyên trú cùng chỗ ĐK trợ thì trú thì ghi theo nơi đang sống.

(4) Trường thích hợp sinh trên cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và hệ trọng khám đa khoa đó; ngôi trường hòa hợp sinch ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp cho hành bao gồm (làng, thị trấn, tỉnh) nơi sinh ra; ngôi trường hòa hợp ko rõ địa điểm sinc đầy đủ thì chỉ ghi địa điểm hành chính cung cấp tỉnh.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinc của phụ vương, bà bầu (nếu có).

(6) Ghi thương hiệu cơ sở sẽ ĐK knhì sinh trước đó.

(7) Chỉ khai vào ngôi trường vừa lòng hiểu rõ.

(8) Đề nghị ghi lại X vào ô trường hợp gồm thưởng thức cung cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Trên đấy là chủng loại Tờ khai xin cung cấp lại Giấy knhì sinh tiên tiến nhất. Nếu còn vướng mắc, độc giả vui mừng contact 1900 6192 và để được cung ứng.