MẪU GIẤY MỜI HỌP TỔ ĐẢNG 76

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ lại mối liên hệ ở khu vực cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng cỗ khu vực đảng viên đang sinch hoạt reviews đảng viên về vị trí trú ngụ, giữ lại liên hệ theo Quy định 213-QĐ/TW.

Bạn đang xem: Mẫu giấy mời họp tổ đảng 76

 Đây là chủng loại giấy giới thiệu tiên tiến nhất được ban hành cố nhiên Hướng dẫn 33-HD/BTCTW. Theo kia, thống tốt nhất mẫu mã giấy ra mắt cùng với đảng viên sẽ công tác liên tiếp duy trì côn trùng liên hệ cùng với tổ chức đảng và quần chúng. # khu vực cư trú theo chủng loại 1-213. Riêng đối với đảng viên trình làng dẫu vậy được miễn sinch hoạt nơi trú ngụ thực hiện theo mẫu mã 2-213. Vậy sau đó là mẫu mã giấy giới thiệu mời chúng ta thuộc tham khảo.

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mọt tương tác ở nơi cư trú

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ côn trùng liên hệ sinh hoạt nơi trú ngụ - Mẫu 1-213Giấy giới thiệu đảng viên về duy trì mối contact ở vị trí cư trú - Mẫu 2-213
ĐẢNG BỘ…………………………… ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………-------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM----------------Số: - GGT/ĐU……., ngày … tháng … năm …..
GIẤY GIỚI THIỆUKính gửi: ……………………………………………………….………………………………………………………………….Thực hiện tại Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 mon 0một năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên sẽ công tác thường xuyên duy trì côn trùng tương tác với tổ chức triển khai đảng cùng nhân dân nơi cư trú.ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, người vợ …………………………Sinch ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………Kết nạp vào Đảng ngày ……, công nhận đảng viên bằng lòng ngày …………Đang sinh hoạt đảng tại Chi cỗ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………………………………………………………… về sinch hoạt nơi cư trú.Đề nghị các bạn bè mừng đón và tạo ĐK mang đến đảng viên ……………….. xong xuôi trọng trách.

Xem thêm: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Để Đi Nước Ngoài Xin Thường Trú, So Yeu Ly Lich Cap Ho Chieu

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚTiếp dấn ngày…………………………..Đã reviews về sinc hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng vết, ghi rõ họ và tên)T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng góp vệt, ghi rõ bọn họ và tên)

ĐẢNG BỘ…………………………… ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………-------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM----------------Số: - GGT/ĐU……., ngày … mon … năm …..
GIẤY GIỚI THIỆUKính gửi: ……………………………………………………….………………………………………………………………….Thực hiện tại Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 0một năm 20đôi mươi của Sở Chính trị về trách nhiệm của đảng viên vẫn công tác liên tiếp giữ lại mối liên hệ với tổ chức triển khai đảng với dân chúng vị trí cư trú.ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, thiếu phụ …………………………..Sinc ngày ….. mon …….. năm ……………………..………………………………Kết hấp thụ vào Đảng ngày …………, thừa nhận đảng viên bằng lòng ngày …….……Đang sinc hoạt đảng trên Chi cỗ ……………………………………………………….Hiện trú quán tại ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thuộc đối tượng: Giới thiệu tuy vậy được miễn sinch hoạt chỗ trú ngụ.Đề nghị các bạn bè chào đón với sinh sản điều kiện đến đảng viên ……………….. xong trọng trách.ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚTiếp nhận ngày…………………………..Đã giới thiệu về Chi bộ ………………….T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng góp dấu, ghi rõ bọn họ cùng tên)T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng góp vết, ghi rõ họ cùng tên)