Mẫu giấy ủy quyền nhận trợ cấp người có công

Bên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ

1. Ai là người có quyền thờ tự liệt sĩ?2. Thủ tục ủy quyền phụng dưỡng liệt sĩ3. Mẫu biên bạn dạng ủy quyền thờ phụng liệt sĩ

2. Thủ tục ủy quyền thờ tự liệt sĩ

Nghị định 31/2013/NĐ-CP khuyên bảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định:Điều 7. Thủ tục hồ nước sơ1. Cá nhân bao gồm trách rưới nhiệm:a) Viết bạn dạng khai về quy trình hoạt động bí quyết mạng có xác nhận của Ủy ban quần chúng. # cung cấp buôn bản nơi cư trú; ngôi trường hợp bạn hoạt động bí quyết mạng đã quyết tử, từ nai lưng thì thay mặt đại diện thân nhân hoặc tín đồ thờ tự lập bản knhì kèm biên bản ủy quyền;b) Gửi phiên bản knhị tất nhiên một trong những giấy tờ, tư liệu phép tắc trên Điều 6 của Nghị định này đến các cơ sở sau để công nhận:Ban thường xuyên vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực ở trong trung ương chăm chú, ra quyết định so với người vận động giải pháp mạng thủ túc ủy địa phương quản lý;Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc TW để ý, đưa ra quyết định so với fan chuyển động phương pháp mạng nằm trong cỗ, ban, ngành, đoàn thể TW quản lí lý;Tổng viên Chính trị chăm chú, ra quyết định so với fan hoạt động bí quyết mạng ở trong Quân team quần chúng. # Việt Nam;
Tổng viên Xây dựng lực lượng Công an quần chúng. # xem xét, quyết định so với fan vận động biện pháp mạng trực thuộc Công an quần chúng.

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền nhận trợ cấp người có công

3. Mẫu biên bạn dạng ủy quyền phụng dưỡng liệt sĩ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc----------------BIÊN BẢN ỦY QUYỀNHôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ...Chúng tôi tất cả có:1. Bên ủy quyền: Gồm những ông (bà) mang tên sau đây:TTHọ và tênNơi cư trúCMND/Hộ chiếuMối quan hệ cùng với người dân có côngSốNgày cấpNơi cấp12…
2. Bên được ủy quyền:Họ và tên: ………………………………………………………………………...………..Sinch ngày ...... mon …... năm ……………….. Nam/Nữ: ………………….……………Trú quán: …………………………………………………………………………………..CMND/Hộ chiếu số: ……………… Ngày cấp: …….……Nơi cấp: …………………….3. Nội dung ủy quyền (*):……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Biên Bản Cho Thuê Thiết Bị, Biên Bản Bàn Giao Thiết Bị Cho Mượn

Xác thừa nhận của Ủy Ban Nhân Dân làng (phường)…..Bên ủy quyền(Ký, ghi rõ chúng ta tên)Bên được ủy quyền(Ký, ghi rõ chúng ta cùng tên)
Ghi chú:(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ phụng liệt sĩ, ủy quyền dấn trợ cung cấp một lần so với thân nhân của tín đồ hoạt động giải pháp mạng trước thời gian ngày 01 tháng 0một năm 1945...Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp cho hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... mon ... năm ... cho ngày ... tháng ... năm ... tuy thế không thực sự thời hạn chế độ trên Điều 42 của Thông tư này.
Mời độc giả thuộc xem thêm trên mục thủ tục hành thiết yếu trong phần biểu mẫu mã nhé.Mẫu đơn xin cung cấp phiên bản trích lục báo cáo về liệt sĩMẫu đơn ý kiến đề xuất di chuyển tro cốt liệt sĩMẫu đối kháng xin xác thực phần tuyển mộ liệt sĩ
*
Ngày tmùi hương binh liệt sĩ 20trăng tròn là ngày nào? Ý nghĩa ngày thương thơm binc liệt sỹ
*
Mẫu 1-1 ý kiến đề xuất xác nhận liệt sĩ Đơn xin công nhận liệt sĩ