Mẫu hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

CÔNG TY ……….

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

…….., ngày….. tháng…..năm……

HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Bên A (Bên chuyển nhượng)

Ông/Bà: Giới tính:…………………………..

Sinh ngày:………………………….. Dân tộc:……………………………………. Quốc tịch:…………………………

CMND số:………………………….. Cấp ngày: ………………………………… Tại:……………………………………

Hộ khẩu hay trú:…………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ làm việc hiện nay tại:……………………………………………………………………………………………………………………..

Bên B (Bên thừa nhận đưa nhượng)

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………… Giới tính:…………………………..

Sinch ngày:………………………….. Dân tộc:……………………………………. Quốc tịch:…………………………

CMND số:………………………….. Ngày cấp:…………………………………. Nơi cấp: ……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú:………………………………………………………………………………………….

Chỗ làm việc hiện tại tại:……………………………………………………………………………………………………………………..

Hai cùng thống nhất chuyển nhượng ủy quyền vốn góp với những luật pháp sau:

Điều 1:

Bên A đồng ý ủy quyền khoản đầu tư góp là……đồng ( …. đồng ) mà bên A vẫn góp vào Công ty … với cái giá …. đồng (Hai tỷ đồng). Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp lớn số: …. do Phòng Đăng ký kinh doanh…..cấp cho ngày….. mang lại mặt B để mặt B liên tiếp tđắm say gia góp vốn vào chủ thể.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Tổ Chức Sự Kiện Chuẩn Nhất, Mẫu Hợp Đồng Tổ Chức Sự Kiện

Điều 2:

Phương thức tkhô cứng toán: Tiền mặt

Thời điểm gửi nhượng: Bên B bao gồm trách nát nhiệm thanh khô toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng ủy quyền trên đến mặt A trong khoảng 10 ngày Tính từ lúc ngày cam kết hợp đồng tại văn chống công ty

Điều 3:

3.1. Quyền với nhiệm vụ của mặt A:

– Nhận đủ chi phí chuyển nhượng vốn theo thỏa thuận hợp tác.

– Ký kết đều giấy tờ nhằm chuyển nhượng ủy quyền khoản vốn góp nêu trên đến mặt B theo nguyên lý của pháp luật.

– Không có bất kỳ năng khiếu vật nài, thắc mắc, giỏi bao gồm hành động làm sao không giống làm cho ảnh hưởng đến sự việc chuyển nhượng vốn với đăng ký thay đổi member đơn vị trường đoản cú bên A lịch sự mang đến mặt B trên cửa hàng cùng các phòng ban nhà nước tất cả thđộ ẩm quyền.

3.2. Quyền cùng nghĩa vụ của mặt B:

– Được hưởng những nghĩa vụ và quyền lợi cùng Chịu đựng trách nát nhiệm liên quan cho khoản vốn đã nhận chuyển nhượng theo hình thức của pháp luật.

– Trả đủ chi phí chuyển nhượng vốn theo thỏa thuận hợp tác.

– Bên B bao gồm trách rưới nhiệm thừa kế toàn bộ những quyền và nghĩa vụ của mặt A với tư giải pháp là chủ thiết lập góp vốn vào chủ thể kể từ ngày hoàn tất vấn đề ủy quyền vốn góp.

Điều 4:

Hai bên cam đoan triển khai khá đầy đủ những điều đã ghi vào hợp đồng với khi tất cả sự ký kết xác thực của chủ tải công ty bắt đầu được coi là hoàn chỉnh vấn đề tkhô hanh tân oán. Hai mặt công nhận sẽ hiểu rõ hồ hết nguyên lý của lao lý về chuyển nhượng ủy quyền vốn; làm rõ quyền, nhiệm vụ và lợi ích thích hợp pháp của chính bản thân mình trong câu hỏi giao phối hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành 3 phiên bản, từng mặt duy trì một phiên bản nhằm thực hiện với 1 bạn dạng bàn giao cho doanh nghiệp.