Mẫu Hợp Đồng Liên Doanh Thi Công Xây Dựng

Mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu thi công xây dựng mới nhất năm 2021. Tải về mẫu hợp đồng liên doanh, hướng dẫn soạn thảo hợp đồng liên danh nhận thầu, liên danh xây dựng mới nhất 2021.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng liên doanh thi công xây dựng


Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu thi công xây dựng mới nhất năm 2021. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công xây dựng là hình thức hợp đồng hướng tới sự thỏa thuận phân chia quyền lợi, trách nhiệm của các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư. Tùy vào mục đích các bên mong muốn đạt được thì sẽ lựa chọn nội dung hợp đồng cho phù hợp.

Luật sư tư vấn các quy định pháp luật về đấu thầu, về hợp đồng liên doanh trực tuyến: 1900.6568

Sau đây, Luật Dương Gia xin cung cấp tới quý bạn đọc về hợp đồng liên danh và cách soạn thảo hợp đồng liên danh cụ thể và đầy đủ nhất:

Hợp đồng liên danh là gì?

– Hợp đồng Liên danh được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên danh (liên kết, kết hợp, hợp tác) với nhau để thực hiện một việc gì đó, thông thường là với một đối tác thứ ba.

Thuật ngữ pháp lý chính xác là hợp đồng liên danh. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp trên thực tế người dùng hiểu nhầm và hay sử dụng nó với tên là hợp đồng liên doanh.

Mẫu hợp đồng liên danh

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu hợp đồng liên danh: Tải về hợp đồng liên danh

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu hợp đồng liên danh, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—***—

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH

Số:……./……. HĐLD

– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các bên.

– Khả năng, năng lực hiện có về tài chính, thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm thi công công trình của các bên tham gia liên doanh

Hôm nay, ngày … tháng……năm 20…. tại văn phòng Công ty CP Đầu tư xây dựng ….. chúng tôi gồm:

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT:

Bên A : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ……

– Đại diện : Ông …….. Chức vụ: P.Giám đốc

theo quyết định ủy quyền số ….. ngày …….tháng …… năm 20.…..

Tài khoản 1 : …. Tại ngân hàng : Ngân hàng …………. chi nhánh……., TP ….

Tài khoản 2 : ………Tại ngân hàng : Ngân hàng …….. chi nhánh ………….

– Mã số thuế : ……. Do Sở kế hoạch và Đầu tư …

– Cấp ngày : …../…./20….( Thay đổi lần 1).

THÀNH VIÊN THỨ HAI:

-Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ………………

Đại diện bởi : Ông …………………… Chức vụ: Tổng giám đốc

Mã số thuế : ………………………

Các bên cùng nhau thống nhất ký kết các hợp đồng liên danh với nội dung như sau:

Điều 1: Mục đích liên danh.

Các bên thống nhất thành lập Liên danh để tham gia nhận thầu và thi công công trình đường giao thông nông thôn tại ……………..

Dựa trên nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm giữa các bên và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Điều 2: Tên và phân công trong liên danh.

2.1 Tên liên danh:

Liên danh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ………..CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ………

2.2 Các thành viên liên danh: Liên danh gồm hai thành viên

Công ty CP Đầu tư Xây dựng……

Công ty CP Đầu tư Xây dựng ……

2.3 Đại diện liên danh:

Các bên thống nhất ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng…………. làm đại diện cho liên danh để trực tiếp giao dịch, ký kết, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công tác tham dự thầu, chịu trách nhiệm chính trước chủ đầu tư về công tác thực hiện dự án.

2.4 Người đại diện liên danh:

Các bên thống nhất ủy quyền cho Ông ……………… là phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng……………. là người đứng đầu liên danh, người đại diện cho liên danh.

Người đại diện liên danh được ủy quyền trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan ký hợp đồng dự thầu, hợp đồng kinh tế và các tài liệu liên quan đến dự án.

2.5 Con dấu của liên danh:

Các bên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản của liên danh là con dấu của Công ty CP Đầu tư XD Quyết Thắng

2.6 Địa chỉ giao dịch:

– Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng……………

2.7 Thời hạn của liên danh:

Hợp đồng liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư và liên danh.

Hợp đồng liên danh sẽ tự hết hiệu lực nếu liên danh không trúng thầu hoặc không ký hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư.

Điều 3: Phân chia trách nhiệm quyền hạn giữa các thành viên trong liên danh, người đứng đầu liên danh.

3.1 Công ty CP Đầu tư XD ……: 51% khối lượng

3.2 Công ty CP Đầu tư Xây Dựng ……..: 49% khối lượng

3.3 Trên cơ sở phần khối lượng được phân chia theo tỷ lệ 51% – 49% các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận được ký kết giữa chủ đầu tư và liên danh.

Xem thêm: Làm Hồ Sơ Xin Việc 2020 ? Bộ Hồ Sơ Xin Việc Đầy Đủ Gồm Những Giấy Tờ Gì

3.4 Trách nhiệm của của nhà thầu đứng đầu liên danh: Nhà thầu đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về mọi công việc, mọi giao dịch liên quan đến việc thực hiện gói thầu, hợp đồng kinh tế.

3.5 Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu liên danh: Chịu trách nhiệm tổ chức trong liên danh để thực hiện tiến độ của gói thầu. Trường hợp một trong những thành viên trong liên danh không đảm bảo tiến độ chất lượng, người đứng đầu liên danh có quyền báo cáo được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản sẽ điều chuyển phương tiện, thiết bị, nhân lực, tiền vốn trong liên danh để vận chuyển đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động của liên danh.

4.1 Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho liên danh với mục đích thắng thầu, hợp đồng kinh tế.

4.2 Tổ chức thực hiện dự án:

Các bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban điều hành công trường và hoạt động theo quy chế của Ban điều hành được các bên nhất trí thông qua.

Khối lượng, giá trị thanh toán cho mỗi thành viên trong liên danh: Từng kỳ thanh toán căn cứ khối lượng và giá trị được thanh toán với Chủ đầu tư. Ban điều hành sẽ phân công, triển khai và được các đơn vị thành viên ký xác nhận để làm cơ sở thanh toán tiền cho các đơn vị thành viên.

Điều 5: Công tác tài chính kế toán.

Mỗi bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả lỗ lãi trong phần việc được giao.

Điều 6: Trách nhiệm của mỗi bên trong liên danh:

6.1 Trong quá trình thi công mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, tiến độ thi công, chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.

6.2 Không một thành viên nào trong liên danh được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong liên danh.

Điều 7: Tranh chấp khiếu nại.

7.1 Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì đưa ra tòa án kinh tế TP Hà Nội.

7.2 Mọi tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên hữu quan bằng văn bản chính thức.

Điều 8: Các điều khoản khác:

8.1 Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận liên danh này. Trong quá trình tham gia xây dựng có gì vướng mắc các bên sẽ thông báo cho nhau để cùng nhau thống nhất.

8.2 Khi triển khai dự án nếu có bổ sung thay đổi hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng liên danh và cùng nhau bàn bạc nội dung cụ thể để ký hợp đồng kinh tế.

8.3 Thỏa thuận liên danh này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện. ( 01 Bản giửi chủ đầu tư)

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT THÀNH VIÊN THỨ HAI Cách soạn thảo hợp đồng liên danh

+ Về thông tin giữa các bên liên danh: Cần ghi đầy đủ địa chỉ, người đại diện theo pháp luật kèm chức vụ, điện thoại, Fax, mã số thuế.

+ Về tên và đại diện Liên danh thì cần thống nhất tên, con dấu, tài khoản ngân hàng,….của pháp nhân Liên doanh và người đại diện theo pháp luật cho pháp nhân mới.

+ Về mục đích liên danh. Cần ghi rõ mục đích đã thỏa thuận giữa các bên, quyền và nghĩa vụ của các bên liên danh.

+ Về nguyên tắc hoạt động của Liên danh cần ghi rõ nguyên tắc làm việc của các bên như “cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên danh với mục đích thắng thầu dự án……”

+Ngoài ra trong hợp đồng cần ghi rõ các vấn đề như khi có tranh chấp xảy ra thì giải quyết ở đâu? Trách nhiệm của các bên như thế nào?

Dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn đấu thầu trực tuyến miễn phí;

– Tư vấn qua tổng đài về mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công xây dựng; 

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công xây dựng; 

– Soạn thảo mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công xây dựng; 

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến mẫu hợp đồng liên danh nhận thầu và thi công xây dựng;