Mẫu hợp đồng thử việc download

Sau Khi qua vòng phỏng vấn, bạn sẽ bắt đầu thời gian thử việc. Và Shop chúng tôi sẽ gửi đến bạn mẫu hợp đồng thử việc chuẩn nhất để bạn tmê mẩn khảo.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thử việc download


NỘI DUNG BÀI VIẾT

2 yếu tố để xác định hợp đồng thử việc đúng luật

Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc (tiếng anh là labour contract) là loại hợp đồng ghi lại sự thoả thuận giữa người lao động (NLĐ) và đơn vị sử dụng lao động về quy trình thử việc, thời gian thử việc của NLĐ cũng như quyền và nghĩa vụ của cả 2 bên phía trong khoảng thời gian thử việc đó.

*
Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC chuẩn nhất hiện ni - Ảnh 1" width="600" height="400" title=" Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC chuẩn nhất hiện ni - Ảnh 1"> Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc thường tất cả 2 hình thức phổ biến, đó là: văn bản với truyền miệng. Những đơn vị doanh nghiệp nhỏ lẻ thường chỉ thỏa thuận với NLĐ bằng miệng, còn những công ty/doanh nghiệp đồ sộ lớn thì sẽ trao đổi và gửi mang đến NLĐ bản hợp đồng thử việc đúng quy phương pháp.

Mẫu hợp đồng thử việc chuẩn

Dưới đây là mẫuhợp đồng lao động chuẩn mang lại vị trí thử việcđể những cá nhân và doanh nghiệp tmê mẩn khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày…… mon …… năm ……

HỢP.. ĐỒNG THỬ VIỆC

Số:………………


Căn cứ nhu cầu cùng năng lực của 2 bên,

Hôm ni, tại……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)(1):………………………..………

Đại diện(2):……………………………… Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ(3): ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Tài Sản Mới Nhất, Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Tài Sản Mới Nhất 2021

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG)(4):…………….……………………………….

Ngày mon năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ(5): …………………………….. Chuyên ổn ngành(6): …………………

Sau Khi thỏa thuận, phía hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc.

2. Thời hạn hợp đồng(7): ……………………………..…..…………………..

3. Thời điểm bắt đầu(8): ……………………………………………………….

4. Thời điểm kết thúc(9): ……………………………….………………………

5. Địa điểm có tác dụng việc(10): …………………………..…..………………………

6. Bộ phận công tác: Phòng(11)……….………………………………………

7. Chức danh trình độ (vị trí công tác)(12): ………………….…………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

– Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà(13): ……………………………………..

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh trình độ chuyên môn của bản thân dưới sự quản lý, điều hành của người tất cả thẩm quyền.

– Phối hợp cùng với những bộ phận, cơ quan không giống vào shop để đạt hiệu quả cao nhất vào thời gian thử việc.