MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN

Trang công ty » Biểu mẫu » Biểu mẫu Thuế - Kế toán thù » Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất năm 2021

*
Mẫu Quyết định chỉ định kế toán thù trưởng năm 2021

Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng năm 2021

Mẫu ttê mê khảo

TÊN CÔNG TYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc
Số : 01/QĐ—-oo0oo—- ………..,ngày…tháng….năm…..

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

QUYẾTĐỊNH

(V/v bổ nhiệm kế tân oán trưởng)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

CăncứLuậtdoanhnghiệp20trăng tròn.Căncứvàotráchnhiệm,quyềnhạnvàchứcnăngcủaGiámđốcCôngty.CăncứvàonhucầucánbộđiềuhànhtổchứcCôngty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: ………………………………………….. Giới tính: ……………..

Singh ngày: ………………. Dân tộc: …………… Quốc tịch: ……………….

Xem thêm: Quyết Định Phê Duyệt Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Của Chủ Đầu Tư

Số CMND/CCCD: …………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………..

HKTT: …………………………

Giữ chức vụ: kế toán thù trưởng của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều2: Mức lương khởi điểm thừa kế và các khoản phụ cấp cho khác theo quy định Công tyĐiều3:Tráchnhiệmvàquyềnhạn

Thiếtlậphồsơvàsổsáchkếtoántàibao gồm,chứngtừcủaCôngty;thựchiệnđầyđủchứcnăng củangườiphụtráchkếtoán.trao đổi cùng với phòng ban thuế và các cơ quan tính năng liên quan cho khối hệ thống kế tân oán chủ thể.Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Ban người có quyền lực cao bên trên cương cứng vị kế toán thù.

Điều 4:Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày cam kết. Ông (bà) có tên trên điều 1 với những cơ sở liên quan Chịu trách nhiệm thực hiện đưa ra quyết định này..

Nơi nhận: Nhỏng điều 4 : nhằm chấp hành;Chi viên thuế….. (cố nhiên HS ĐK thuế);Lưu vnạp năng lượng phòng chúng tôi./.………………………., ngày…tháng….năm….. ĐẠI DIỆN PHÁPhường LUẬT (ký, ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán 2021

Tải về mẫu mã Quyết định chỉ định kế toán thù trưởng năm 2021 file world tại đây

Download Quyết định bổ nhiệm kế toán thù 2021 tệp tin pdf tại đây