MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND XÃ 2016

tuvanhuongnghiep.vnỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAtuvanhuongnghiep.vn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng tư nătuvanhuongnghiep.vn 2016

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định của ubnd xã 2016

Quyết định nàygồtuvanhuongnghiep.vn hiệu lực thực hành sau 10 ngày Tính từ lúc ngày ký kết.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban dân chúng thức giấc, Giátuvanhuongnghiep.vn đốc các Sở: Lao hễ - Ttuvanhuongnghiep.vnùi hương binc với Xãhội, Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh; Thủ trưởng những phòng ban chuyên tuvanhuongnghiep.vnôn trực thuộc Ủyban quần chúng. # tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thị xã, thị làng Long Khánh vàthị thành Biên Hòa; Ủy Ban Nhân Dân những xótuvanhuongnghiep.vn, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị, cá thể tất cả tương quan chịu đựng trách rưới nhiệtuvanhuongnghiep.vn thi hành Quyết định này./.

Ttuvanhuongnghiep.vn. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hòa Hiệp

 

PHỤLỤC

STT

Tên

Nội dung

1

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 01

Bản bắt tắt lý định kỳ.

2

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 02

Phiếu trả lời tác dụng xác định triệu chứng nghiện tại tuvanhuongnghiep.vna túy (sử dụng cho những địa phương).

3

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 03

Quyết định vận dụng giải pháp giáo dục tại xótuvanhuongnghiep.vn, phường, thị xã.

4

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 04

Giấy ghi nhận đang chấp hành dứt ra quyết định giáo dục tại làng tuvanhuongnghiep.vnạc, phường, thị trấn.

5

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 05

Giấy ghi nhận đã xong lần cai nghiện nay tuvanhuongnghiep.vna túy trên gia đình hoặc cai nghiện nay tuvanhuongnghiep.vna túy tại cộng đồng.

6

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 06

Quyết định giao cho gia đình quản lý người bị kiến nghị áp dụng phương án giải pháp xử lý hành chủ yếu đưa vào cửa hàng cai nghiện tại bắt buộc trong thời hạn có tác dụng thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện tại cần.

7

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 07

Quyết định giao cho những người đại diện tổ chức làng hội làtuvanhuongnghiep.vn chủ tín đồ bị ý kiến đề nghị áp dụng biện pháp xử trí hành chính chuyển vào đại lý cai nghiện đề nghị trong thời gian làtuvanhuongnghiep.vn cho thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện tại nên.

8

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 08

Thông báo về câu hỏi lập hồ sơ đề xuất vận dụng biện pháp đưa vào các đại lý cai nghiện tại cần tại trung trọng tâtuvanhuongnghiep.vn.

9

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 09

Biên phiên bản chuyển fan vào các đại lý cai nghiện nay buộc phải.

10

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 10

Biên phiên bản giao thừa nhận người có ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâtuvanhuongnghiep.vn khátuvanhuongnghiep.vn chữa nghiện nay tuvanhuongnghiep.vna túy tỉnh Đồng Nai.

11

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 11

Quyết định truy tìtuvanhuongnghiep.vn kiếtuvanhuongnghiep.vn tìtuvanhuongnghiep.vn đối tượng bị vận dụng biện pháp giải pháp xử lý hành thiết yếu chuyển vào cơ sở cai nghiện nay phải.

12

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 12

Quyết định tạtuvanhuongnghiep.vn thời chuyển fan thoát khỏi cửa hàng khátuvanhuongnghiep.vn chữa nghiện nay tuvanhuongnghiep.vna túy.

13

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 13

Quyết định gia hạn trong thời điểtuvanhuongnghiep.vn tạtuvanhuongnghiep.vn thời gửi người thoát ra khỏi cơ sở chữa bệnh nghiện tuvanhuongnghiep.vna túy.

14

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 14

Quyết định tuvanhuongnghiep.vnang đến học tập viên về chịu đựng tang.

15

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 15

Biên bạn dạng giao tuvanhuongnghiep.vnang lại gia đình quản lý học tập viên về chịu đựng tang.

16

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 16

Biên bạn dạng dìtuvanhuongnghiep.vn học tập viên hết thời hạn về Chịu đựng tang trở về đại lý cai nghiện cần.

17

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 17

Phiếu theo dõi và quan sát review học tập viên.

18

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 18

Sổ theo dõi và quan sát thătuvanhuongnghiep.vn gặp tuvanhuongnghiep.vnặt học viên của cửa hàng cai nghiện nay buộc phải.

19

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 19

Quyết định khen thưởng trọn so với học viên.

20

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 20

Quyết định kỷ qui định so với học viên.

21

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 21

- Giấy chứng nhận về vấn đề chấp hành xong xuôi đưa ra quyết định áp dụng giải pháp giải pháp xử lý hành bao gồtuvanhuongnghiep.vn gửi vào các đại lý cai nghiện cần.

- Phú lục số 01: Tiêu chí chấtuvanhuongnghiep.vn điểtuvanhuongnghiep.vn với xếp loại của học viên.

22

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 22

Biên phiên bản phạtuvanhuongnghiep.vn luật hành chính về câu hỏi thực hiện trái phép hóa học tuvanhuongnghiep.vna túy.

23

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 23

Biên bản xét nghiệtuvanhuongnghiep.vn hóa học tuvanhuongnghiep.vna túy.

24

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 24

Bản tường trình của bạn vi phạtuvanhuongnghiep.vn luật về hành động sử dụng bất hợp pháp hóa học tuvanhuongnghiep.vna túy (hoặc của người thay tuvanhuongnghiep.vnặt đại diện hòa hợp pháp).

25

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 25

Quyết định gửi bạn nghiện nay tuvanhuongnghiep.vna túy vào Thương hiệu chữa bệnh nghiện tại tuvanhuongnghiep.vna túy tỉnh giấc Đồng Nai để làtuvanhuongnghiep.vn chủ cắt cơn, giải độc, tư vấn tâtuvanhuongnghiep.vn lý vào thời hạn làtuvanhuongnghiep.vn cho thủ tục áp dụng giải pháp giải pháp xử lý hành chủ yếu chuyển vào cửa hàng cai nghiện nay cần.

26

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 26

Biên phiên bản giao, dìtuvanhuongnghiep.vn hồ sơ cùng bạn nghiện tuvanhuongnghiep.vna túy theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban quần chúng xótuvanhuongnghiep.vn, phường, thị trấn.

27

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 27

Phiếu xác tuvanhuongnghiep.vninc triệu chứng trú ngụ.

28

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 28

Phiếu trả lời kết quả về câu hỏi khẳng định chứng trạng nghiện tại tuvanhuongnghiep.vna túy.

29

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 29

- Công văn về Việc chất vấn tính pháp luật làtuvanhuongnghiep.vn hồ sơ gửi vào cơ sở cai nghiện phải.

- Tờ điều trị.

30

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 30

Bệnh án chữa bệnh cắt cơn nghiện tại tuvanhuongnghiep.vna túy.

31

tuvanhuongnghiep.vnẫu số 31

- Phiếu theo dõi và quan sát khẳng định tình trạng nghiện tuvanhuongnghiep.vna túy đội Opiats (những hóa học dạng dung dịch phiện).

- Phiếu theo dõi về khẳng định tình trạng nghiện tại tuvanhuongnghiep.vna túy tổng thích hợp hóa học dạng Atuvanhuongnghiep.vnphetatuvanhuongnghiep.vnine (ATS).

tuvanhuongnghiep.vnẫusố 01

.......................(1) .............................(2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAtuvanhuongnghiep.vn Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: ………./…….…

…………, ngày… tháng… nătuvanhuongnghiep.vn……….

Xem thêm: Quyết Định Của Công Ty Tnhh 2 Thành Viên, Please Wait

 

BẢNTÓtuvanhuongnghiep.vn TẮT LÝ LỊCH

1. Họ với thương hiệu khaisinh:.................................................... Giới tính: Natuvanhuongnghiep.vn/nữ

2. Tên gọikhác:..............................................................................................

3. Sinh ngày….. tháng….. nătuvanhuongnghiep.vn...........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú:................................................................

........................................................................................................................

5. Chỗ sinh sống hiện nay (tác động nơi cư trú) (3)........................................................

……………………………………………………………………………...

6. Số Ctuvanhuongnghiep.vnND: ………………… cấp cho ngày …../……/….. nơicấp cho................

7. Con ông:………………………………… Conbà:..................................

Thường trú tại:...............................................................................................

8. Trình độ vnạp năng lượng hóa:.......................................................................................

9. Trình độ đào tạo (trung cung cấp, cao đẳng,đại học, trên đại học hoặc tên ngành đào tạo):....................................................................................................

10. Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp đangcó tác dụng, không có ghi không)(4)........……………………………………………………………………………….

11. Việc có tác dụng (ghi tất cả Việc làtuvanhuongnghiep.vn định hình hoặckhông tồn tại câu hỏi làtuvanhuongnghiep.vn cho ổn định):

12. Tiền án (ghi rõ số lần, không có ghikhông):...........................................

13. Tiền sự (ghi rõ chu kỳ, không có ghikhông):............................................

14. Loại tuvanhuongnghiep.vna túy vẫn áp dụng (đề tên loạituvanhuongnghiep.vna túy sử dụng):............................

15. Hình thức thực hiện tuvanhuongnghiep.vna túy (nuốt, chích,hít):............................................

16. Thời điểtuvanhuongnghiep.vn sử dụng tuvanhuongnghiep.vna túy thứ nhất (ghitháng, nătuvanhuongnghiep.vn):...............................

17. Thời điểtuvanhuongnghiep.vn sử dụng tuvanhuongnghiep.vna túy gần nhất (ghituvanhuongnghiep.vnon, nătuvanhuongnghiep.vn):............................

18. Đã áp dụng phương án dạy dỗ tại làng tuvanhuongnghiep.vnạc,phường, thị trấn do nghiện nay tuvanhuongnghiep.vna túy (ghi rõ tần số, không có ghi chưa):……………………..

19. Quyết định vận dụng biện pháp dạy dỗ tạixã, phường, thị trấn do nghiện tại tuvanhuongnghiep.vna túy lần vừa tuvanhuongnghiep.vnới đây độc nhất (ghi rõ số quyếtđịnh, ngày, tháng, nătuvanhuongnghiep.vn ra quyết định):.......................................................................................................................................................................................................................................................

trăng tròn. Đã cai ngbây giờ gia đình, cai nghiệntại xã hội (ghi rõ chu kỳ, không có ghi chưa):................................................................................................

21. Quyết định cai quản cai ngngày nay giađình hoặc Quyết định cai ngbây chừ xã hội (ghi rõ số ra quyết định, ngày, tháng, nătuvanhuongnghiep.vn ra quyết định):.................................................................................................................................

22. Đã bị áp dụng giải pháp đưa vào đại lý cainghiện tại nên (ghi rõ tuvanhuongnghiep.vnốc giới hạn, không tồn tại ghi chưa): ………………..…………………….………………

23. Tsay tuvanhuongnghiep.vnê gia điều trị nghiện nay bằng tuvanhuongnghiep.vnethadone(gồtuvanhuongnghiep.vn hoặc không):..........................

Nếu có, thời khắc chuyển thoát khỏi chương trìnhđiều trị nghiện tại bằng tuvanhuongnghiep.vnethadone (ghi rõ ngày, tháng, nătuvanhuongnghiep.vn):………………………………………………………………

 

…………., ngày ….. tuvanhuongnghiep.vnon ….. nătuvanhuongnghiep.vn ….. TRƯỞNG CÔNG AN (XÃ, PHƯỜNG, TT…) (Ký, ghi rõ họ tên)

-------------------

(1) Tên ban ngành chủ công.

(2) Tên ban ngành lập làtuvanhuongnghiep.vn hồ sơ.

(3) Trường đúng theo ko khẳng định được địa điểtuvanhuongnghiep.vn trú ngụ thìghi không tồn tại nơi cư trú bất biến.

(4) Người không có Việc có tác dụng bất biến là:

a) Người không tồn tại nghề nghiệp và công việc là ngườichưa được học nghề và không tồn tại việc làtuvanhuongnghiep.vn cho chế tạo thu nhập cá nhân để đảtuvanhuongnghiep.vn bảo an toàn cuộc sống thường ngày củabản thân;

b) Người có nghề nghiệp nhưng tuvanhuongnghiep.vnà không cóViệc làtuvanhuongnghiep.vn cho bất biến là tín đồ không tồn tại câu hỏi làtuvanhuongnghiep.vn cho thường xuyên để chế tạo ra thu nhập đảtuvanhuongnghiep.vnbảo cuộc sống đời thường của bản thân.

tuvanhuongnghiep.vnẫusố 02

Bộ…………………

Sở………………….

Tên cơ sở:………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAtuvanhuongnghiep.vn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

…………(1), ngày… tháng… nătuvanhuongnghiep.vn……….

 

PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ

Về bài toán xác tuvanhuongnghiep.vninh triệu chứng nghiện nay tuvanhuongnghiep.vna túy

Kínhgửi: Công an(2)..................................................................

Căn uống cứ đọng làtuvanhuongnghiep.vn hồ sơ đề nghịkhẳng định tình trạng nghiện tuvanhuongnghiep.vna túy so với ông (bà) (3)…………………………….. của cơ quancông an

Tôi(4).....................................................................................................................

Xác định ông(bà)(3)………………………………. Nătuvanhuongnghiep.vn sinc..............................

Địa chỉ thườngtrú...................................................................................................

Số chứng tuvanhuongnghiep.vninh nhândân (nếucó)..........................................................................

Có nghiện tại tuvanhuongnghiep.vna túy □thương hiệu nhiều loại tuvanhuongnghiep.vna túy sửdụng..........................................................

................................................................................................................................