Mẫu quyết định trích lập dự phòng nợ khó đòi

... khó đòi phát triển thành chi Phạm Thị Loan Lớp KT 47 D Đề án môn học Dự phòng phải thu khó đòi Phần II: Thực trạng về vấn đề lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 1. Việc lập dự phòng nợ phải thu khó đòi ... ghi Nợ TK 642 - Chi phí quản lý công ty lớn Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi. 2. Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập làm việc kỳ kế toán này nhỏ rộng số dự phòng phải thu khó đòi đang trích ... phòng nợ phải thu khó đòi đề xuất trích lập hoặc hoàn nhập. Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi buộc phải trích lập làm việc kỳ kế toán này to hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đang trích lập ở kỳ kế toán thù trước...

Bạn đang xem: Mẫu quyết định trích lập dự phòng nợ khó đòi

*

*

*

*

*

Xem thêm: Tìm Việc Làm Photocopy Tại Hà Nội, Tuyển Dụng,

Phương pháp tính dự phòng nợ phải thu khó đòi ảnh hưởng thế nào mang lại giá CP bên trên thị trường


Chế độ bây chừ về trích lập, cách xử trí, hạch toán thù dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho.doc


... khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho 1.5.1 Với dự phòng phải thu khó đòi Cuối kỳ kế toán năm, sau thời điểm kế toán tính xác định số dự phòng phải thu khó đòi bắt buộc trích lập ... thân số dự phòng phải thu khó đòi đề nghị trích lập năm nay với số của khoản dự phòng phải thu khó đòi sẽ trích lập sống cuối niên độ trước chưa sử dụng không còn . Nếu phải trích lập thêm ghi : Nợ TK ... định, tính toán nút dự phòng bắt buộc lập 51.4.1. Đối cùng với dự phòng phải thu khó đòi 51.4.2. Đối với dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho 61.5. Xử lý những khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm ngay...

Tài liệu CHẾ ĐỘ HIỆN NAY VỀ TRÍCH LẬPhường, XỬ LÝ VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI, DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO ppt


... khiếu nại lập dự phòng phảI thu khó đòi, dự phóng Giảm ngay sản phẩm tồn kho 1.3.1 Dự phòng phải thu khó đòi Các khoản nợ đề nghị thu khó đòi được lập dự phòng phải gồm các điều kiện sau : Thứ nhất: phải ... khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho 1.5.1 Với dự phòng phải thu khó đòi Cuối kỳ kế tân oán năm, sau thời điểm kế toán tính khẳng định số dự phòng phải thu khó đòi nên trích lập ... Nợ TK 139 : Phần đang lập dự phòng phải thu khó đòi Nợ TK 642 : Phần chênh lệch giữa số nợ phải thu khó đòi xoá sổ > số lập dự phòng Có TK 131 : Phải thu của người tiêu dùng Có TK 138 : Phải...