MẪU THÔNG BÁO NGỪNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Sau Lúc nhận thấy chủng loại 01 của Doanh nghiệp thì Cơ quan tiền Thuế sẽgửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành hẳn nhiên Nghị định119 cho bạn, tổ chức tài chính, tổ chức triển khai không giống, hộ, cá nhân sale về Việc chấp nhận hoặc ko chấp nhận ĐK thực hiện hóa đơn năng lượng điện tử tất cả mã của cơ sở thuế.

Bạn đang xem: Mẫu thông báo ngừng sử dụng hóa đơn


Qua Cổng biết tin điện tử của Tổng viên Thuế vào thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận ra đăng ký sử dụng hóa đơn năng lượng điện tử của công ty, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức không giống, hộ, cá nhân kinh doanh.Mẫu Thông báo về câu hỏi chấp nhận/không gật đầu đồng ý thực hiện hóa 1-1 năng lượng điện tử (Mẫu 02Prúc lục ban hành hẳn nhiên Nghị định 119/2018/NĐ-CP) Có văn bản như sau:

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN THUẾCẤPhường TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾRA THÔNG BÁO-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: ……./TB-…..

……., ngày……..tháng……năm…..

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận/không đồng ý áp dụng hóa 1-1 năng lượng điện tử

Kính gửi: (Họ thương hiệu bạn nộp thuế:….)

(Mã số thuế của NNT:....)

Sau khi xem xét tờ khai đăng ký/thay đổi thông báo sử dụng hóa đơn điện tử ngày..../..../trăng tròn..

Cơ quan thuế thông tin (chấp nhận/không chấp nhận) ý kiến đề nghị thực hiện hóa đối chọi năng lượng điện tử của đơn vị.

(Trong trường phù hợp ko đồng ý chất nhận được công ty lớn áp dụng hóa đối chọi điện tử thì ghi: Cơ quan thuế ko đồng ý bạn nộp thuế áp dụng hóa đối kháng điện tử). Lý do: (Lý do ko chấp nhận).

Xem thêm: Sơ Đồ Hạch Toán Tài Khoản 511 Theo Quyết Định 48, Ghim Trên Nguyên Lý Kế Toán

(Trong ngôi trường hợp ủy thác qua tổ chức cung cấp các dịch vụ hóa 1-1 năng lượng điện tử thì ban ngành thuế thông tin người nộp thuế ĐK thanh toán thực hiện hóa solo năng lượng điện tử miễn chi phí qua tổ chức hỗ trợ hình thức dịch vụ hóa 1-1 năng lượng điện tử). (Tên, liên quan đăng ký).

Cơ quan thuế thông tin nhằm fan nộp thuế biết, triển khai./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO(Chữ cam kết số của Thủ trưởng phòng ban thuế)

Mẫu Thông báo về việc chấp nhận/ko đồng ý sử dụng hóa solo năng lượng điện tử (Mẫu 02Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

*

Mẫu"Đăng ký/đổi khác ban bố thực hiện hóa đơn năng lượng điện tử(Mẫu số 01 Phú lục ban hành cố nhiên Nghị định 119/2018/NĐ-CP) nhưng mà Doanh nghiệp gởi lên Cơ quan lại Thuế có nội dung nhỏng sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc---------------

TỜ KHAI

Đăng ký/biến hóa thông tin thực hiện hóa đối kháng điện tử

Tên fan nộp thuế: ....................................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Địa chỉ thỏng điện tử: ......................................................................................................

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CPhường ngày ... tháng ... năm 2018 của nhà nước, bọn chúng tôi/tôi trực thuộc đối tượng người dùng áp dụng hóa 1-1 năng lượng điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/đổi khác thông báo sẽ đăng ký với cơ quan thuế về câu hỏi sử dụng hóa đối kháng năng lượng điện tử nlỗi sau:

- Áp dụng hóa đối chọi năng lượng điện tử:

□ Có mã của ban ngành thuế

□ Không tất cả mã của phòng ban thuế

- Đăng ký thanh toán qua:

□ Cổng lên tiếng điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản...Điều ...Nghị định)

□ Tổ chức cung cấp hình thức dịch vụ về hóa đối chọi năng lượng điện tử

- Loại hóa đơn sử dụng:

□ Hóa đối kháng GTGT

□ Hóa 1-1 cung cấp hàng

□ Hóa đối kháng khởi chế tạo từ máy tính xách tay tiền

□ Các nhiều loại hóa 1-1 khác

- Danh sách chứng từ số sử dụng:

STT

Tên tổ chức triển khai phòng ban bệnh thực/cấp/công nhận chữ cam kết số, chữ ký kết năng lượng điện tử

Số sê-ri bệnh thư

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Hình thức ĐK (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

Chúng tôi cam kết hoàn toàn Chịu đựng trách rưới nhiệm trước điều khoản về tính đúng mực, trung thực của ngôn từ nêu bên trên cùng tiến hành theo như đúng luật của pháp luật./.

……, ngày……..tháng…..năm…..NGƯỜI NỘP THUhoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁPhường CỦA NGƯỜI NỘP.. THU(Chữ cam kết s, chữ ký kết điện tử của fan nộp thuế)

Đăng ký/biến hóa công bố thực hiện hóa đối kháng điện tửMẫu số 01 Prúc lục phát hành đương nhiên Nghị định 119/2018/NĐ-CP