Những trường chưa đảm bảo được các yêu cầu về năng lực đào tạo bị cắt giảm chỉ tiêu

CẨM NANG

  • Thứ ba, 21-01-2020
  • 07:09 GMT + 7

Những trường chưa đảm bảo được các yêu cầu về năng lực đào tạo bị cắt giảm chỉ tiêu

Thứ tư, 23-05-2018 17:47 GMT + 7
Kết thúc đợt kiểm tra về điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo, theo kết luận từ Bộ GDĐT, hiện còn nhiều trường đại học chưa đảm bảo được các yêu cầu về năng lực đào tạo. Với những trường này, Bộ kiên quyết cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh.
Từ ngày 3 – 18.5, Bộ GDĐT đã tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo nhằm kiểm soát các nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của các cơ sở đào tạo. Ngày 23.5, Bộ đã chính thức có kết luận về việc này. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn hàng loạt trường đại học chưa đảm bảo đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.
 
Kiểm tra tỉ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy, còn nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT (quy định là 2,8m2/SV).
 
Cụ thể như Trường ĐH Tài chính - Marketing (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35m2/SV); Trường ĐH Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3m2/SV); Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97m2/SV).
 

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát chặt chẽ công tác tuyển sinh của các trường
 
Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, các đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỉ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường. Qua kiểm tra, có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỉ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo.
 
Đó là các trường: Đại học Võ Trường Toản, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Phạm Văn Đồng, ĐH Thành Đô, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
 
Với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GDĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.
 
Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỉ lệ sinh viên/giảng viên, Bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.
 
Trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.
 
Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM