CHỌN NGHỀ

  • Thứ tư, 08-07-2020
  • 06:04 GMT + 7

Đạo đức nhà giáo làm nên môi trường sư phạm

Trong xã hội, nhiều lực lượng cùng tham gia vào giáo dục, đào tạo con người. Tuy nhiên, nhà trường và đặc biệt đội ngũ thầy cô giáo đóng vai trò quyết định bởi sản phẩm trực tiếp và sau cùng là những thế hệ học trò được giáo...