Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Tư Nhân

Người đại diện thay mặt theo luật pháp của khách hàng tất cả trách nát nhiệm tổ chức bộ máy kế tân oán, sắp xếp tín đồ có tác dụng kế toán trưởng theo pháp luật của luật pháp.

Bạn đang xem: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp tư nhân


*
*
*
*

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngày …..mon …. năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm Kế toán thù trưởng/ người prúc trách kế toán)

 

………………… (dùng cho người đại diện theo điều khoản của doanh nghiệp)

 

- Căn cứ đọng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ vào trách nát nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ với tác dụng của ………………… (phục vụ fan thay mặt theo pháp luật của doanh nghiệp);

- Cnạp năng lượng cứ đọng vào nhu yếu cán cỗ điều hành tổ chức triển khai của bạn.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ nhiệm Kế toán trưởng/ bạn phụ trách rưới kế toán của Công ty

Bổ nhiệm Ông/ Bà................. với lên tiếng rõ ràng sau đấy là Kế tân oán trưởng/ fan prúc trách rưới kế toán của …….. (Tên doanh nghiệp) Tính từ lúc ngày ....../……/…

Họ và tên

:

…………………… Giới tính: …..

Sinh ngày

 

...../....../....... Dân tộc: Kinch Quốc tịch: Việt Nam

CMND số

:

..........vày............ cấp cho ngày...... /........./............

Nơi ĐK Hộ khẩu thường xuyên trú

:

.....................

Xem thêm: Viết Lá Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh Lớp 10, Viết Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Chỗ ngơi nghỉ hiện nay tại

:

......................

Điều 2. Chế độ cùng prúc cấp

Ông/ Bà .............. được hưởng những cơ chế cùng phụ cấp theo quy chế hiện hành của Shop chúng tôi và Hợp đồng lao rượu cồn.

 

Điều 3. Trách nhiệm với quyền hạn

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài bao gồm, chứng trường đoản cú của công ty chúng tôi, thực hiện đầy đủ tác dụng, trách nhiệm của Kế tân oán trưởng/ tín đồ phú trách rưới kế toán.

- Giao dịch cùng với Ngân hàng, cơ sở thuế, kho bạc Nhà nước với các tính năng khác tương quan cho khối hệ thống kế toán Shop chúng tôi.

- chịu trách rưới nhiệm trước quy định với Giám đốc Công ty bên trên cương cứng vị Kế tân oán trưởng/ bạn prúc trách rưới kế toán.