Quyết Định Bổ Nhiệm Trưởng Phòng Giáo Dục

Công bố ra quyết định điều cồn cùng chỉ định công chức giữ lại dùng cho lãnh đạo những phòng thuộc Ssinh sống Giáo Dục với Đào Tạo tỉnh thành Đà Nẵng

1. Tiếp dấn ông Đặng Hùng Thương, Phó Trưởng phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo ra huyện Hòa Vang, mang đến dìm công tác làm việc và bổ nhiệm giữ phục vụ Phó Chánh Tkhô hanh tra Snghỉ ngơi GD&ĐT theo Quyết định số 980/QĐ-SGDĐT ngày 30 mon 3 năm 2016.

Bạn đang xem: Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng giáo dục

2. Điều hễ ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học tập Ssinh sống GD&ĐT chỉ định giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục tiếp tục - Giáo dục chuyên nghiệp hóa cùng Đại học Snghỉ ngơi GD&ĐT theo Quyết định số 1077/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2016.

3. Bổ nhiệm ông Châu Phi, nhân viên Phòng Giáo dục đào tạo Trung học tập Sngơi nghỉ GD&ĐT giữ phục vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT theo Quyết định số 1081/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng bốn năm 2016 .

4. Bổ nhiệm ông Võ Khắc Tiến, chuyên viên Phòng Giáo dục liên tục - Giáo dục chuyên nghiệp hóa và Đại học tập Sở GD&ĐT giữ dùng cho Phó Trưởng chống Giáo dục liên tục - giáo dục và đào tạo bài bản cùng Đại học Ssinh sống GD&ĐT theo Quyết định số 1082/QĐ-SGDĐT ngày thứ 6 tháng 4 năm 2016

Các Quyết định trên đã có Ssinh hoạt GD&ĐT tổ chức triển khai chào làng vào tầm 14h00 ngày thứ 7 tháng 5 năm 2016 trên Ssinh hoạt GD&ĐT (Tầng 21, Trung vai trung phong Hành chính thị trấn Đà Nẵng)./.

Xem thêm: Lịch Làm Việc Bệnh Viện Nhi Hải Dương, Bệnh Viện Nhi Hải Dương

BÙI THỊ THU THỦY

1. Tiếp nhấn ông Đặng Hùng Thương, Phó Trưởng chống giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên huyện Hòa Vang, cho nhấn công tác với bổ nhiệm giữ lại dùng cho Phó Chánh Tkhô cứng tra Ssinh hoạt GD&ĐT theo Quyết định số 980/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm năm 2016.

*

2. Điều đụng ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, chuyên viên Phòng giáo dục và đào tạo Trung học Snghỉ ngơi GD&ĐT bổ nhiệm giữ dịch vụ Phó Trưởng chống giáo dục và đào tạo liên tiếp - Giáo dục bài bản với Đại học tập Sở GD&ĐT theo Quyết định số 1077/QĐ-SGDĐT ngày thứ 6 tháng bốn năm năm nhâm thìn.

3. Bổ nhiệm ông Châu Phi, nhân viên Phòng Giáo dục Trung học Slàm việc GD&ĐT duy trì công tác Phó Trưởng chống Giáo dục đào tạo Trung học Sở GD&ĐT theo Quyết định số 1081/QĐ-SGDĐT ngày thứ 6 tháng tư năm năm nhâm thìn .

*

4. Bổ nhiệm ông Võ Khắc Tiến, nhân viên Phòng Giáo dục đào tạo liên tiếp - Giáo dục chuyên nghiệp hóa và Đại học tập Ssống GD&ĐT duy trì công tác Phó Trưởng chống Giáo dục liên tục - Giáo dục chuyên nghiệp hóa cùng Đại học tập Ssinh sống GD&ĐT theo Quyết định số 1082/QĐ-SGDĐT ngày thứ 6 tháng tư năm 2016

Các Quyết định bên trên đã làm được Sngơi nghỉ GD&ĐT tổ chức chào làng vào khoảng 14h00 ngày thứ 7 mon 5 năm 2016 trên Sngơi nghỉ GD&ĐT (Tầng 21, Trung tâm Hành chủ yếu tỉnh thành Đà Nẵng)./.