Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm tài sản

You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts và reload this page.

Bạn đang xem: Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm tài sản


*
*
*
*

*

*
*
Email
*
Bản in

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chăm nom planer với dự toán thù buôn bán

gia sản công lần 0một năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN

Căn cđọng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn uống cđọng Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 mon 6 năm 2014 của Chính Phủ luật pháp cụ thể thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về chọn lọc đơn vị thầu;

Xét đề xuất của Chánh Văn chống Sngơi nghỉ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch, dự toán thù sắm sửa tài sản công lần 1, năm 2019 cụ thể như sau:

- Nội dung sở hữu sắm: Mua sắm 01 laptop để bàn một số loại chữ tín VN - Cấu hình 3.

- Đơn vị tổ chức triển khai thiết lập sắm: Vnạp năng lượng chống Sngơi nghỉ Xây dựng.

- Đơn vị sử dụng: Văn phòng Slàm việc Xây dựng.

- Hình thức cài sắm: Mua tìm tập trung.

Xem thêm: Biên Bản Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Tại Cơ, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

- Nguồn vốn: Chi liên tiếp năm 2019.

- Dự toán: 15.000.000 ( Mười năm triệu đồng./.)

Điều 2. Văn chống Sở Chịu trách rưới nhiệm tsi mê mưu tổ chức triển khai bán buôn theo chiến lược được để mắt đảm bảo an toàn tuân thủ những quy định hiện tại hành.

 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Kế toán Sở; Thủ trưởng các đơn vị chức năng trực trực thuộc Sở với các đơn vị có tương quan Chịu đựng trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.