QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Theo đề xuất của Trưởng chống Kế hoạch tổng phù hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

Xét kinh nghiệm công tác và năng lực cán bộ.

Bạn đang xem: Quyết định thành lập tổ quản lý chất lượng bệnh viện

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay Ra đời Hội đồng quản lý quality khám đa khoa có các Ông (Bà) sau:

1. BSCKII Lê Vnạp năng lượng Lóng, Giám Đốc Chủ tịch

2. BSCKI Đỗ Thị Lệ Nhu, Phó Giám Đốc Phó Chủ tịch

3. BSCKI Mai Trần Đông, Phó Giám Đốc Thỏng ký

4. BSCKII Đoàn Minch Trí, T.phòng KHTH Thành viên

5. BSCKI Đoàn Minch Tuấn, T.phòng TCHC-QT “

6. CNĐD Dương Phước Thân, T.chống Điều dưỡng “

7. KT Hà Phước Hùng, T.phòng TCKT “

8. BS Trần Tbỏ Liên, T.khoa Khám bệnh “

9. BS Lữ Mỹ Anh, T.khoa LCK “

10. BS Trần Nhựt Thanh hao, Phó khoa YHCT “

11. BSCKI Phạm Hoàng Chánh, T.khoa Sản “

12. BSCKI Lê Quốc Thanh khô, T.khoa Nội “

13. BSCKI Nguyễn Viết Thảo, T.khoa Nhi “

14. BSCKI Nguyễn Minch Truyền, T.khoa Ngoại “

15. BSCKI Tô Phước Hiệp, T.khoa Nhiễm “

16. DSCKI Nguyễn Văn uống Công, T.khoa Dược kiêm T.khoa KSNK “

17. BS Bùi Trọng Hải, T.khoa CLS “

Điều 3. Trưởng những khoa, chống bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, các Ông (bà) mang tên sinh sống Điều 1 và những đơn vị chức năng gồm liên quan chịu đựng trách rưới nhiệm thi hành ra quyết định này kể từ ngày cam kết.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Nhỏng Điều 3

- Lưu HC

STại Y TẾ TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK QUẬN THỐT NỐT Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

*
*

Số : /QĐ-BVTN Thốt Nốt, ngày 29 mon 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về Việc Ra đời Phòng quản lý quality bệnh dịch viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Theo ý kiến đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng phù hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

Xét đòi hỏi công tác và năng lực cán cỗ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập và hoạt động Phòng làm chủ chất lượng cơ sở y tế có những Ông (Bà) sau:

1. BSCKI Mai Trần Đông Trưởng phòng

2. BSCKII Đoàn Minc Trí Phó Trưởng phòng

3. BSCKI Đoàn Minch Tuấn Phó Trưởng phòng

4. CNĐD Dương Phước Thân Tlỗi ký

5. YS Lê Minch Thủ Thành viên

6. ĐDTH Đương Thị Cẩm Loan Thành viên

Điều 2.Phòng thống trị unique tất cả trách rưới nhiệm triển khai cùng tmê mệt mưu đến Hội đồng quản lý unique Bệnh viện về công tác làm việc làm chủ quality bệnh viện, theo dõi, đo lường, Review, report, phối hận phù hợp với mạng lưới chất lượng giải quyết và xử lý các năng khiếu nề, cáo giác tương quan mang đến sử dụng rộng rãi fan dịch.

Xem thêm: Tải Mẫu Đơn Xin Việc Cho Sinh Viên, Người Đi Làm, Đơn Xin Việc Cho Sinh Viên Mới Ra Trường

Điều 3. Trưởng những khoa, phòng cơ sở y tế đa khoa quận Thốt Nốt, các Ông (bà) có tên sống Điều 1 và các đơn vị tất cả liên quan chịu đựng trách nhiệm thực hành quyết định này Tính từ lúc ngày ký kết.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Nhỏng Điều 3

- Lưu HC

STại Y TẾ TPhường CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK QUẬN THỐT NỐT Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

*
*

Số: /QĐ-BVTN Thốt Nốt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập và hoạt động Mạng lưới unique bệnh viện

*

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Theo ý kiến đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng vừa lòng Bệnh viện nhiều khoa quận Thốt Nốt;

Xét thưởng thức công tác với năng lượng cán cỗ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập Mạng lưới chất lượng cơ sở y tế gồm các Ông (Bà) sau:

-Khoa Hồi mức độ tích cực và lành mạnh – Chống độc

1. BS Đỗ Thị Lệ Nhu Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Thanh Lợi Tổ phó

3. CĐĐD Trần Minh Diễn Thư ký

- Khoa Khám bệnh

1. BS Trần Thủy Liên Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Thị Lệ Mai Tổ phó

3. ĐDTH Nguyễn Thị Thanh hao Thúy Thư ký

- Khoa Liên chuyên khoa

1. BS Lữ Mỹ Anh Tổ trưởng

2. BS Lê Vnạp năng lượng Phước Tổ phó

3. CĐĐD Hồ Thị Tuyết Vân Tlỗi ký

- Khoa Y học cổ truyền

1. BS Trần Nhựt Thanh hao Tổ trưởng

2. YS Nguyễn Hải Sơn Tổ phó

3. YS Huỳnh Thị Hằng Nga Tlỗi ký

- Khoa Sản

1. BS Phạm Hoàng Chánh Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Ngọc Diễm Uim Tổ phó

3. CNHS Nguyễn Thị Thu Tdiệt Thỏng ký

- Khoa Nội

1. BS Lê Quốc Tkhô nóng Tổ trưởng

2. BS Huỳnh Ngọc Nguyên Tổ phó

3. CĐĐD Nguyễn Hữu Thuận Thư ký

- Khoa Nhi

1. BS Nguyễn Viết Thảo Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Ngọc Thu Tổ phó

3. ĐDTH Phạm Thị Tuyết Hấn Thư ký

- Khoa Ngoại

1. BS Nguyễn Minch Truyền Tổ trưởng

2. BS Nguyễn Thế Cạnh Tổ phó

3. YS Nguyễn Tường Duy Tlỗi ký

- Khoa Nhiễm

1. BS Tô Phước Hiệp Tổ trưởng

2. BS Lý Vnạp năng lượng An Tổ phó

3. CĐĐD Phan Văn Phú Thư ký

- Khoa Dược

1. DS Nguyễn Vnạp năng lượng Công Tổ trưởng

2. DSTH Nguyễn Thị Hồng Tổ phó

3. DSTH Võ Tấn Thông Thư ký

- Khoa KSNK

1. DS Trương Ngọc Thanh khô Tổ trưởng

2. YS Trần Nam Nhựt Tổ phó

3. ĐDTH Hoàng Phan Diễm Hương Thư ký

- Khoa Cận lâm sàng

1. BS Bùi Trọng Hải Tổ trưởng

2. KTV Trịnh Kyên ổn Bảo Tổ phó

3. KTV Nguyễn Thị Nhẹ Thỏng ký

- Khoa Dinch Dưỡng

1. BS Nguyễn Thị Ngọc Thu Tổ trưởng

2. CNĐD Trịnh Thị Pmùi hương Vi Tổ phó, kiêm Tlỗi ký

Điều 2.Mạng lưới quality người dịch có trách rưới nhiệm thực thi, triển khai, quan sát và theo dõi tất cả những chuyển động có liên quan mang đến quản lý quality bệnh viện và tmê mẩn gia chất vấn, Reviews quality bệnh viện theo cắt cử của Hội đồng thống trị chất lượng khám đa khoa.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng cơ sở y tế đa khoa quận Thốt Nốt, các Ông (bà) mang tên sống Điều 1 cùng những đơn vị bao gồm tương quan chịu trách nhiệm thực hiện đưa ra quyết định này kể từ ngày ký.