Quyết Định Tiếng Trung Là Gì

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ HỌPhường HÀNH***Chắc hẳn các bạn đã từng có lần tyêu thích gia một trong những cuộc họp của người tiêu dùng nhỏng họp giao ban, họp tháng, họp với công ty đối tác, họp về đúng theo đồng, với họp hành khác nữa.Tuy nhiên, vẫn rất có thể bao hàm các bạn thứ nhất tham gia họp hành nên cũng biến thành tất cả tí chút mệt mỏi, vậy hôm nay Tiếng Hoa Hằng Ngày sẽ share một trong những từ bỏ giờ đồng hồ Trung về họp hành, tiếng hoa về họp hành.Mong các bạn quyên tâm theo dõi.

开会:Kāihuì: họp

1.

Bạn đang xem: Quyết định tiếng trung là gì

于。。。在。。。举行/召开/开幕ú … zài …. jǔ xíng/ zhāo kāi / kāi mùVào (ngày) … trên … tổ chức / knhì mạc / bế mạc …

2. 会议由。。。主持ì yì yóu …. zhǔ chíDo … chủ trì cuộc họp

3. 出席会议有。。。chū xí huì yì yǒu:tham dự buổi họp có…

1. Họp Tuần / 周度例会 / Zhōu mặc dù lìhuì.2. Họp Tháng / 月度例会 / yuèdù lìhuì.3. Báo Cáo / 报告 / bàogào.4. Tóm Tắt / 汇总 / huìzǒng.5. Bao Gồm Nhưng Không Hạn Chế / 包括但不限于 / Bāokuò dàn bù xiànyú.6. Thông Qua / 通过 / tōngguò.7. Lắng Nghe / 听取 / tīngqǔ.8. Chủ Đề Họp / 议题 / yìtí.9. Các Bên / 各方 / gè cổ fāng.10. Thống Nhất / 达成一致 / dáchéng yīzhì.11. Thảo Luận / 讨论 / tǎolùn.12. Biên Bản Cuộc Họp / 会议纪要 / huìyì jìyào.13. Thiếu Sót / 漏项 / lòu xiàng.14. Điều Khoản / 条款 / tiáokuǎn.15. Tiến Độ / 进度 / jìnmặc dù.16. Thông Tư / 法令 / fǎlìng.17. Ủy Quyền / 授权 / shòuquán.18. Chủ Đầu Tư / 业主 / yèzhǔ.19. Tư Vấn Giám Sát / 监理 / jiānlǐ.đôi mươi. Nhà Thầu / 承包商 / chéngbāo shāng.21. Nhà Đầu Tư / 投资者 / tóuzī zhě.22. Tiếp Theo / 接下来 / jiē xiàlái.23. Tiến Hành / 进行 / jìnxíng.24. Ý Kiến / 意见 / yìjiàn.25. Kiến Nghị / 建议 / jiànyì.26. Không Đồng Ý / 不同意 / bù tóngyì.27. Sửa Đổi / 变更 / biàngēng.28. Kết Luận / 结论 / jiélùn.29. Kết Thúc / 结束 / jiéshù.30. Triệt Để / 彻底 / chèdǐ.31. Xử Lý / 处理 / chǔlǐ.32. Xác Định / 确定 / quèdìng.33.

Xem thêm: Bộ Hồ Sơ Xin Việc Gồm Những Giấy Tờ Gì ? Bộ Hồ Sơ Xin Việc Gồm Những Gì

Thđộ ẩm Tra / 审查 / shěnchá.34. Phê Duyệt / 批准 / pīzhǔn.35. Quyết Định / 决定 / juédìng.36. Cho Rằng / 认为 / rènwéi.37. Đệ Trình / 呈交 / chéng jiāo.38. Phạt / 罚款 / fákuǎn.39. Thưởng trọn / 奖励 / jiǎnglì.40. Thưởng trọn Phạt / 罚则 / fá zé.41. Trọng Tài / 仲裁 / zhòngmẫu.42. Ttinh ranh Cãi / 争议 / zhēngyì.43. Để Lại Bàn Sau / 就放着以后再谈 / jiù fàngzhe yǐhòu zài tán.44. Báo Cáo Tài Chính / 财务报告 / cáiwù bàogào.45. Kiểm Toán thù / 审计 / shěnjì.46. Giấy Phnghiền Kinh Doanh / 营业执照 / yíngytrằn zhízhào.47. Phát Hành / 颁发 / bānfā.48. Chứng Chỉ / 证书 / zhèngshū.49. Giấy Phxay / 许可证 / xǔkě zhèng.50. Nghỉ Ngơi / 休息 / xiūxí.51. Tan Họp / 散会 / sànhuì.52. Đại Diện / 代表 / dàibiǎo.53. Dự Khuyết / 候补 / hòubǔ.54. Đính Chính / 核实 / héshí.55. Xác Nhận / 落实 / luòshí.56. Quán Triệt / 贯彻 / guànchè.57. Đại Cương / 大纲 / dàgāng.58. Điểm Quan Trọng / 要点 / yàodiǎn.59. Biểu Quyết / 表决 / biǎojué.60. Bầu Cử / 投票 / tóupiào.61. Chương Trình Nghị Sự / 议程 / yìchéng.62. Bản Thảo / 草案 / cǎo’àn.63. Thêm / 进一步 / jìnyībù.64. Ban Thư Ký / 书记处 / shūjì chù.65. Tọa Đàm / 座谈 / zuòtán.66. Đề Án / 提案 / tí’àn.67. Chủ Trương / 主张 / zhǔzhāng.68. Pmùi hương Châm / 方针 / fāngzhēn.69. Nguyên Tắc / 原则 / yuánzé.70. Tuân Thủ / 遵守 / zūnshǒu.71. Công Bằng / 公正 / gōngzhèng.***Chúc chúng ta học tập sướng và bao gồm buổi họp không căng thẳng!