Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

*

Bạn đang xem: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

*

*

It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Xem thêm: Biên Bản Quyết Toán Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ Chuyên Ngành Xây Dựng

Tiêu đề
*
*
*

Loại bài bác viết
*
*
*

*
*
1 - 5
*
*

javascript:commonShowModalDialog('SiteUrl'+ '/_layouts/15/itemexpiration.aspx' +'?ID=ItemId&List=ListId', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid)if(pageid == 'hold') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+ '/_layouts/15/hold.aspx' +'?ID=ItemId&List=ListId'); return false; if(pageid == 'audit') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+ '/_layouts/15/Reporting.aspx' +'?Category=Auditing&backtype=item&ID=ItemId&List=ListId'); return false; if(pageid == 'config') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+ '/_layouts/15/expirationconfig.aspx' +'?ID=ItemId&List=ListId'); return false;, null);