So Sánh Quyết Định Hành Chính Bị Khiếu Nại Với Quyết Định Hành Chính Bị Khởi Kiện

Khiếu nài nỉ với khởi kiện phần lớn là quyền của công dân Lúc bao gồm các đại lý cho rằng đưa ra quyết định hành chính/hành động hành chính của người/phòng ban gồm thẩm quyền là không đúng. 02 khái niệm này liên tiếp bị nhầm lẫn với nhau.
 
*

STT

Tiêu chí 

Khiếu nại

Khởi kiện

1

Căn uống cứ

Luật Khiếu nằn nì 2011Luật Tố tụng hành bao gồm 2015

2

Khái niệm

Công dân, cơ sở, tổ chức hoặc cán bộ, công chức kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể bao gồm thđộ ẩm quyền lưu ý lại ra quyết định hành chính, hành vi hành chính của ban ngành hành thiết yếu nhà nước, của người có thẩm quyền trong ban ngành hành chính công ty nước hoặc ra quyết định kỷ pháp luật cán cỗ, công chức khi tất cả căn cứ nhận định rằng ra quyết định hoặc hành động sẽ là trái lao lý, xâm phạm quyền, tác dụng đúng theo pháp của mình

(khoản 1 Điều 2)

Công dân, ban ngành, tổ chức triển khai hoặc cán bộ, công chức gửi đơn cho Tòa án gồm thẩm quyền khi cho rằng ra quyết định hành chính/hành vi hành chính xâm sợ quyền hoặc ích lợi hòa hợp pháp của mình
3

Chủ thể

– Người năng khiếu nại

– Cơ quan, tổ chức triển khai bao gồm quyền năng khiếu nại

– Người bị khiếu nại

– Người giải quyết và xử lý năng khiếu nại

– Người gồm quyền, nghĩa vụ liên quan

– Người khởi kiện

– Người bị kiện

– Tòa án bao gồm thẩm quyền giải quyết

– Người bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ, nhiệm vụ liên quan

4

Đối tượng khiếu nại/khởi kiện

– Quyết định hành chính

– Hành vi hành chính

– Quyết định kỷ phương tiện cán bộ, công chức

(khoản 1 Điều 2)

– Quyết định hành chính

– Hành vi hành chính

– Quyết định kỷ qui định buộc thôi việc

– Quyết định xử lý khiếu nài về đưa ra quyết định cách xử lý vụ câu hỏi cạnh tranh

– Quyết định giải quyết khiếu nài nỉ trong hoạt động kiểm toán nhà nước

– Danh sách cử tri thai cử đại biểu Quốc hội, list cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân

(khoản 8 Điều 3)

5

Hình thức

– Đơn khiếu nại

– Khiếu nằn nì trực tiếp

(Điều 8)

– Đơn khởi kiện

(Điều 117)

6

Thời hiệu

90 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành thiết yếu hoặc hiểu rằng đưa ra quyết định hành chính, hành động hành chính

(Điều 9)

– 0một năm Tính từ lúc ngày nhận ra hoặc biết được quyết định hành chủ yếu, hành động hành bao gồm, quyết định kỷ nguyên tắc buộc thôi việc

– 30 ngày kể từ ngày cảm nhận quyết định xử lý năng khiếu năn nỉ về đưa ra quyết định xử lý vụ bài toán tuyên chiến đối đầu, quyết định giải quyết và xử lý năng khiếu nề hà trong hoạt động kiểm toán công ty nước

– Từ ngày cảm nhận thông báo kết quả giải quyết và xử lý khiếu nài nỉ của cơ sở lập danh sách cử tri hoặc dứt thời hạn giải quyết và xử lý khiếu vật nài mà không nhận được thông báo kết quả xử lý khiếu nại của ban ngành lập danh sách cử tri cho trước thời điểm ngày bầu cử 05 ngày

– 0một năm Tính từ lúc ngày cảm nhận hoặc biết được quyết định xử lý khiếu nài lần đầu hoặc đưa ra quyết định giải quyết và xử lý khiếu nài nỉ lần nhị hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nề hà cơ mà ban ngành nhà nước, người có thđộ ẩm quyền không xử lý với không tồn tại vnạp năng lượng phiên bản vấn đáp cho người khiếu nại

(khoản 2,3 Điều 116)

7

Thđộ ẩm quyền giải quyết

– Lần 01: Phụ trực thuộc vào cửa hàng phát hành ra quyết định ra quyết định hành bao gồm, hành vi hành chính

– Lần 02: Thủ trưởng cung cấp bên trên trực tiếp của người dân có thđộ ẩm quyền giải quyết năng khiếu nằn nì lần 01

(Mục 1 Chương III)

cũng có thể là Tòa án cung cấp thị xã hoặc cấp cho thức giấc nhờ vào cấp cho phát hành ra quyết định hành bao gồm, hành động hành chính