THÀNH PHẦN KÝ BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ

quý khách vẫn xem bản rút gọn của tư liệu. Xem với mua ngay lập tức bản khá đầy đủ của tài liệu tại phía trên (62.06 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Thành phần ký biên bản nghiệm thu nội bộ

cộng hoà xã hội công ty nghĩa việt namĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúcĐịa danh, ngày 2 tháng 5 năm 2009biên bản số: 01Nghiệm thu nội cỗ quá trình xây dựngCông trình: ...........................Hạng mục: ...............1. Đối tợng nghiệm thu: Đào đất hố móng, bê tông lót móng2. Thành phần trực tiếp nghiệm thuA. Cty CP. Xây dựngÔng: ...........................Chức vụ: TP. KT Ctyb. Đại diện kỹ thuật hiện nay trờngÔng: ...........................Chức vụ: Kỹ thuật3. Thời gian nghiệm thuBắt đầu:07h00 ngày 2 mon 5 năm 2009Kết thúc: 07h30 ngày 2 tháng 5 năm 2009Tại công trờng ............................4. Đánh giá chỉ quá trình xuất bản đã thực hiện:a. Tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ xây đắp nghệ thuật công
trình ........................... đã đợc duyệt; Nhật ký thi công; Các hiệu quả thí nghiệmtương quan.b. Chất lợng công việc xây dựng: Đảm bảo đòi hỏi nghệ thuật.c. Các chủ ý khác: .....5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu sát hoạch nội bộ các bước nêu trên.Thành phần tham mê gia nghiệm thu: ( Ký và ghi rõ họ thương hiệu, chức vụ )ĐD Cty CPhường. XD trờng thịnh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thuật thiết kế thẳng...........................cộng hoà buôn bản hội nhà nghĩa việt namĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúcĐịa danh, ngày 2 mon 5 năm 2009giấy mời nghiệm thuCông trình: ...........................Hạng mục: Nhà thao tác làm việc 3 tầngKính gửi :CHủ đầu t.Nhà thầu xây dựng gói thầu ..........................., do CHủ đầu t cai quản đầu t.

Xem thêm: Tải Mẫu Biên Bản Giám Sát Công Trình Xây Dựng Chuẩn, Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Giám Sát

Để bảo đảm thử dùng giai đoạn, thay mặt Nhà thầu trân trọng kính mời Chủ đầu tthực hiện sát hoạch công việc Đào đất hố móng, bê tông lót móng.Thời gian sát hoạch bước đầu từ bỏ 07h40 ngày 2 mon 5 năm 2009.Rất ước ao đợc sự quyên tâm, xuất hiện đúng tiếng.Xin trân trọng cảm ơn !.Đại diện đơn vị chức năng thiết kế.........................cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúcĐịa danh, ngày 001/05 năm 2009biên bạn dạng số: 01Nghiệm thu quá trình xây dựngCông trình: ...........................Hạng mục: Nhà thao tác 3 tầng1. Đối tợng nghiệm thu: Đào đất hố móng, bê tông lót móng2. Thành phần thẳng nghiệm thua. Đại diện nhà đầu t:Ông: ...................Chức vụ: Gisát hại cùng đồngÔng.........................
Chức vụ: TV Giám sátb. Đại diện đơn vị chức năng TVGS:C. Đại diện đơn vị chức năng thi công:Ông: ...........................Chức vụ: Kỹ thuật3. Thời gian nghiệm thuBắt đầu:07h40 ngày 01 tháng 5 năm 2009Kết thúc: 08h30 ngày 2 mon 5 năm 2009Tại công trờng ............................4. Đánh giá chỉ quá trình xây đắp vẫn thực hiện:a. Tài liệu làm địa thế căn cứ nghiệm thu:Phiếu yên cầu nghiệm thu sát hoạch của đơn vị thi công; Biên bản sát hoạch nội bộ;Hồ sơ kiến thiết nghệ thuật công trình xây dựng ...........................; Hợp đồng tạo ra côngtrình; Nhật ký thi công; các quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật hiện hành...; Các kếttrái thể nghiệm liên quan đợc tiến hành vào quá trình kiến thiết.b. Chất lợng các bước xây dựng: Đảm bảo kinh nghiệm xây đắp kỹ thuật cùng tiêu chuẩnkiến tạo.c. Các chủ kiến khác: Khôngd. chủ kiến của T vấn giám sát: .......5. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu được cho phép Nhà thầu thực thi quá trình tiếp theo.Các mặt ttê mê gia nghiệm thu: ( Ký với ghi rõ bọn họ thương hiệu, công tác )Gisát hại xây đắp xây dựngTVGS kỹ thuậtGigiết hại cộng đồng