TIN GIÁO DỤC

  • Thứ năm, 18-10-2018
  • 10:11 GMT + 7

Giáo dục “mặt không đối mặt” có sức hút lớn

Ðào tạo từ xa (ÐTTX), giáo dục mặt không đối mặt - là một trong những hình thức để người dân có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với giáo dục – đào tạo, tạo nguồn nhân lực và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người, phục vụ...

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Du học