TIN GIÁO DỤC

TIN GIÁO DỤC

  • Thứ sáu, 17-08-2018
  • 11:20 GMT + 7

Ngành GD Kon Tum : Biến khó khăn thành động lực phát triển

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới của năm học 2018 - 2019, cũng như đảm bảo các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ngành GD-ĐT tỉnh Kon Tum đang ra sức huy động các nguồn lực của toàn ngành và xã hội một cách...

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Du học